Gegevens bouw

  • Oorspronkelijk behoorde dit gebied tot het land van boeren uit de omgeving. “Zover je kon zien vanuit ons boerderijtje (nummer 5, red.), graasden er koeien en waren er boeren in het land bezig”, aldus buurtbewoonster mw. Henny Roffel. “We zagen vroeger vanuit ons raam tussen de woningen aan de Burgemeester Falkenaweg in de verte de treinen rijden”.
    Bij de herverkaveling en indeling huisnummers is kennelijk 3b niet uitgegeven…

Nijskjirrich

Op dit adres (3c) is nu het oefenlokaal van Pro Rege. Op 27 augustus 1924 werd in Heerenveen het fanfareorkest “Pro Rege” opgericht, onder leiding van de eerste dirigent de heer H. Sennema. In 1946 werd hij opgevolgd door de heer K.J. van der Glas. In 1967 werd besloten om het fanfareorkest naar Engels voorbeeld om te zetten naar een brassband met een vaste bezetting. In 1971 kwam Jan de Haan – thans woonachtig in Oranjewoud – voor het orkest te staan. Er werd ook een jeugdorkest opgericht dat onder zijn vakkundige leiding enthousiast werd gemaakt voor het samenspelen. De 70-er jaren zijn een grote bloeiperiode voor de vereniging geweest. Lees meer…

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.