DE BROUWERSLAAN

– Anno 17 maart 1949 –

STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

De geschiedenis van de Brouwerslaan

De Brouwerslaan was eerste verbindingslaan, van het westen gerekend, tussen de “Koningin Julianaweg” en de “Koningin Wilhelminaweg”.

Verhard in 1955. Besluit naamgeving van 17 maart 1949.

In 1887 bouwde Jacob Adams Brouwer (geboren te Bovenknijpe op 31 maart 1855 en overleden te Oranjewoud op 5 juni 1905) op de hoek van de later naar hem genoemde laan en de “Zandweg” (nu “Koningin Julianaweg”) een huisje, dat hem met de grond ongeveer f. 450,- heeft gekost. De grond had hij reeds in 1879 gekocht met een collega-timmermansknecht; deze “kocht” hij “uit” in 1887. Hij was knecht bij de bekende timmerman Inne Brouwer te Heerenveen.

De raad heeft op 17 maart 1949 de sinds lang gebruikelijke naam “Brouwerslaan” officieel bevestigd.