FAUNASINGEL

DE KORTSTE WEG NAAR TROPENFAUNA EN HET ZWEMBAD

STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

DE GESCHIEDENIS VAN DE FAUNASINGEL

Tot de naamgeving van 19 maart 1962 was de Faunasingel een onverhard pad van de Koningin Julianaweg naar het vogelpark ‘Tropenfauna’ en het daarachter gelegen openluchtzwembad van Oranjewoud. Veel bezoekers van het vogelpark en zwembad (en s’winters de ijsbaan!) gebruikten de Faunaweg als kortste route. Bij de verdubbeling van RW32 in de jaren ’90 werd de Faunasingel opgeheven.

Nijskjirrich

De enige bebouwing aan de Faunasingel was het houten buitenhuisje van Anne K. Dijksma. Het huisje mocht volgens de vergunning maar drie jaar blijven staan, maar het werd uiteindelijk 30 jaar!

Deze foto (van een filmpje) is het 'houten huisje' aan de Faunasingel is mooi te zien.

Tijdlijn

1950

Op 7 augustus vraagt de heer Anne K. Dijksma, eigenaar van café Halfweg annex ‘Badpaviljoen’ (nu Hof van de Koning) toestemming voor de bouw van een ‘dubbelwandig buitenhuisje’. Te bouwen door timmerman S.A. van Stralen uit Rotsterhaule.

Op 15 november van dat jaar krijgt de heer Dijksma toestemming onder de volgende voorwaarden:

  • aanvrager dient 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden daarvan schriftelijk   kennis te geven aan de directeur van gemeente werken;
  • de vergunning geldt voor max. 3 jaar, dit is tot 1 november 1953, waarna de woning moet zijn afgebroken;
  • de vrije hoogte der vertrekken moet gemiddeld 2,30m bedragen;
  • de bebossing mag alleen worden gekapt voor zover strikt noodzakelijk;
  • de juiste plaats moet worden bepaald in overleg met en ter goedkeuring van de directeur gemeentewerken.

1973

In augustus 1973 meld een zekere ‘JRS’ aan B en W dat de heer Dijksma akkoord gaat met de verkoop van zijn ‘houten huisje nabij Tropenfauna’ voor een bedrag van f3000. Hij wil graag per omgaande bericht… (er is blijkbaar van te voren al overleg geweest over de verkoop).

Na over en weer contacten over de voorwaarden, wordt op 20 augustus 1973 door de gemeenteraad het besluit genomen dat de gemeente kan overgaan tot de aankoop van ‘het houten huisje, met bijbehorende grond van 430m2’. Kadastraal Knijpe B no 3375, plaatselijk bekend als Faunasingel 2

. . .

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.