Gegevens bouw

  • Gebouwd in opdracht van dhr. D. Smilde

    Architect: Rein de Valk, Drachten

    Bouwsom: f 720.000

Nijskjirrich

Op de plaats van de voormalige tuinwoning van landgoed Klein Jagtlust laat Dirk Smilde, directeur van de vetsmelterij, een nieuwe woning bouwen.

De villa is zo gebouwd dat de lengte-as in het verlengde ligt van de lengte-as van het oude landhuis.

Foto uit 2021 tijdens de renovatie door nieuwe eigenaar Cees de Wolf

Tijdlijn

Bevolkingsregister

1860                1876                Jan Sipkes Brandsma                 Tuinman

1876-mei         1895-24-05       Jentje Hendriks Haanstra          Timmerman

Tjitske Bruils

1896-nov.         1898-mei          Harmen de Vries

1898-mei         1907-oct.         Willem v.d. Veen                      Verwer

Anna M. E. Geijsendorpher

1907-oct          1911-15-05       Inne Brouwer                           Postbode         † 1914-16-06

Doetje Kornelis

1911-20-05      1916-….-12       Johannes W Hoekstra               Postbode

Antonia v.d.Broek   1e huw

Sijke van de Wal      2e

1 Do. Johanna 1 Zn. Roelof

1916-30-12      1920-15-05       Hilbrand Jellema                       Arbeider

Tjitskwe Swart

1920-15-05      1941                Hantje Posthumus                    Tuinman-chauffeur

Jantje ………

1 Zn, Minne

Bewonerskaart

1941-30-05 – 1942-12-05: Gerrit Grupstra

1942-12-05 – 1948-17-01: Rink Posthumus

1948-17-01      1972-29-11       Jacob Sierdsma                         Paardenhandelaar

1962-21-12      1964-21-01 ??  Tjerk Douma

1972 en 1974?

1988-2020                fam . D. Smilde

2021                                        fam. Cees de Wolf

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.