Gegevens bouw

  • Bouwjaar: 1854

    Architect: Brouwer (?)

Nijskjirrich

Deze woning staat op de monumentenlijst vanwege ‘de cultuur-historische waarde’.

Deze woning staat op de monumentenlijst van de gemeente Heerenveen vanwege de ‘cultuur-historische waarde’.

Omschrijving: Woonhuis met zadeldak. Schoorstenen met borden op kopgevels. Langsgevel met gedetailleerde gootlijst en asymetrische indeling. Rode steen. Kopgevels gele steen met rood vlechtwerk.

Tijdlijn

1854

Als woonhuis gebouwd.
Bevolkingsregister

De fam. Brouwer komt oorspronkelijk uit Boven Knijpe en zijn altijd timmerman geweest.

Gooitzen Foppes Brouwer         Timmerman     ± 1840             juli 1890           † 07-07-1890

Antje Innes Visser                     1e huwelijk                                                      † 05-09-1864

Trijntje van der Heide               2e huwelijk                               06-10-1890      Bolsward

*kinderen: Inne, Foppe, Albertje, Klaas,                                                 Klaas    † 01906-1873

Fedde,Jacob,  Anne en Jan                                                                  Fedde   † 22-01-1866

Anne    † 06-10-1890

 

Jacob Brouwer                         Timmerman     okt. 1890         sept. 1917        blad 378

Jeltje Boscha    .

*kinderen: Antje, Nieske en  Gooitzen Hessel,

 

Gooitzen Hessel Brouwer          Timmerman     sept. 1917        12-05-1948      gehuwd 25 sept

Rensje van Millingen                                        sept. 1917                                1917

Woningkaart

Gooitzen Hessel Brouwer                                                         12-05-1948       naar O ‘woud 124

Berendina Jansen (nicht)                                  01-12-1937      12-05-1948         “           “

Gerrit Brouwer                                                12-05-1948       24-12-1978

Wed. Antje Brouwer – de Vries                         24-12-1978      17-05-1992

Bert van het Meer                    2022                            ……

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.