Gegevens bouw

  • Gebouwd: 1970

    Bouwvergunning voor een nieuw te bouwen dubbel woning aan de Prins Bernhardweg 16

    Opdrachtgever: G.J. Bruinsma

Nijskjirrich

Op deze plaats was vroeger het café Kraantje Lek gevestigd. Rondom deze uitspanning was gedurende de Paasdagen de Paaskermis, die ‘een stroom van bezoekers naar ons dorp lokte’.

Johannes Meijer, tuinman afkomstig uit Haarlem, sticht café of tapperij. Het café trekt echter weinig bezoekers, daarom verkoop Meijer in 1940 aan Hendrik Klazes Beenen, wiens zoon het bedrijf voortzette.

In 1863 wordt het pand vergroot en met een bakkerij uitgebreid. In 1871 legt een felle brand het café in de as. Daarmee kwam er ook een einde aan ‘de kermisvreugde‘ in het centrum van Oranjewoud.

De dubbel woning aan de Prins Bernhardweg 16, gebouwd in 1970 op de plaats waar vroeger 'Tapperij Kraantje Lek' was gevestigd.

Tijdlijn

1824

Johannes Meijer, tuinman afkomstig uit Haarlem, sticht café of tapperij ‘Kraantje Lek’.
1840

Johannes Meijer verkoopt het pand aan H.K. Beenen.
1852

We vinden een aantekening ‘H.K. Beenen: 21-12-1852 / 04-01-1853, verkoping zathe en landen ‘Kraantje Lek’??
1863

Het pand is ondertussen in eigendom van bakker Karel Koopmans en zijn vrouw Jantje Veenstra. Zij vergroten het pand met een bakkerij.
1871

Sander Jans Jonkers en echtgenote Henriette Reinders Drijfhout drijven ondertussen de bakkerij.
Een felle brand legde het café anex bakkerij in de as.
1922

In 1922 vraagt G.J Bieruma Oosting een bouwvergunning aan voor een ‘Plan gedeeltelijke vernieuwing van het pand Oranjewoud No. 110.

Tekening

Document 1

Document 2

1957

Mejuffrouw A.V. van Bieruma-Oosting, “Oranjestein”, te Oranjewoud vraagt om vergunning tot het aanbrengen van een ‘lichtkozijn’ in de westgevel, waarvoor vergunning wordt verleend.

Interessant is de brief die G. Brouwer bij de aanvraag aan ‘Gemeente bureau’ schrijft, met name dat “dit gevalletje met de heer Dijkstra is besproken…”.

1970

Dertien jaar later wordt de woning op 26 oktober afgebroken in opdracht van dhr. G.J. Bruinsma, om plaats te maken voor de huidige dubbele woning, gebouwd door M. Halman uit de Brouwerslaan.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.