Gegevens bouw

  • De oorspronkelijk woning op dit adres is gebouwd in opdracht van de mevrouw Klaasje Bosma-Keizer, de weduwe van Harmens Bosma (†13-12-1917), voorheen bewoners van boerderij Meerzicht

    Architect: J. Bosman bouwbureau, Heerenveen – Dragten

Nijskjirrich

Deze woning is gebouwd in de hoek van het erf van boerderij Meerzicht. “Van het te bouwen ‘Landhuisje” zullen de buitenmuren worden gemaakt van paarse keurige Waalklinker, de dakvlakken gedekt met dof geglazuurde blauwe verbeterde Hollandse pannen”, aldus de beschrijving van de architect J. Bosman.

De woning aan de Prins Bernhardweg 2

Tijdlijn

1926

Nieuwbouw op het erf van Meerzicht

De weduwe van Harmens Bosma, mevrouw Klaasje Bosma-Keizer laat het oorspronkelijk huis in 1926 bouwen. Ze blijft hier tot haar overlijden op 28-10-1954 wonen.

Zoon Koop Bosman blijft hier na het overlijden van zijn moeder wonen. Hij overlijd op 16-10-1961.

Sipke Staat woont een korte periode in de woning (06-05 tot 16-10-1962).

1963

Nieuwe eignaar en verbouw

Dhr. W.G. Borkent, van ‘de kapokfabriek’ aan de Schans koopt de woning en laat architect Fontaine Verwey uit Leeuwarden een ontwerp maken voor de verbouw. Zoon Albert Borkent betrekt de woning op 07-02-1963
1978

Verbouw

In 1975 werd een tuinhuisje op het erf gebouwd. Maar in 1978 vond er een ingrijpend verbouw plaats door de uitbreiding met een royale werkruimte (zie tekening…).
1993

Uitbreiding met zwembad

Met de uitbreiding die nodig was om plaats te bieden aan het inpandige zwembad, blijft er weinig meer over van het oorspronkelijk aanzicht van ‘het landhuisje’, maar wordt het geheel wel érg fraai (zie tekening…)

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.