Gegevens bouw

Nijskjirrich

Op dit adres was Bakker Harmen Jonker gevestigd.

Tijdlijn

Bevolkingsregister

1880-1900

Johannes Sjoerds Koopmans                 bakker                                                 mei 1888

Antje Geerts Akkerman

Do  Hiltje

Personeel  5x

 

Hendrik Boosman                                Bakker                         1888                1891

Elbrig Buitendorp

Do  Grietje

Zn  Berend Jan

Personeel 7x

 

Johannes Sjoerds Koopmans                 Bakker                         1891                1892

Antje GeertsbAkkerman

Do  Hiltje

Personeel 2x

 

Lambertus Jongbloed                           bakker                         1892                1899

Joekje Douma

Do  Hielkje en Janke

Zn  Johannes, Jan en Thea

Personeel 14x

 

Hendrik Boosman                                bakker                         1899

Elbrig Buitenkamp

Do  Grietje, Geesje, Gatske,  Anna en Janna

Zn  Berend jan

Personeel 2x

2x

 

 

1900-1910

Naam                                       Beroep                         ↓                    ↑                    †

Hendrik Boosman                     Bakker                         mei 1899                     mei 1909

Elbrig Buitendorp

Do. Grietje, Geesje, Gatske,

Anna, Janna, Alida en Geertje

Zn  Berend Jan  (1889)                                                                         mei 1909

Personeel  2x                           Dienstbode                  1884                1902

Personeel  2x                           Bakker                         1888                1909

 

Harmen Jonkers                       Bakker                         mei 1909

Jutske van der Hout

Zn  Andries

 

1910-1920

Naam                                       Beroep                         ↓                    ↑                    †

Harmen Jonkers                       Bakker                         mei 1909

Lutske van der Hout

Do  Rinske

Zn  Andries en Cornelis

Personeel 6x                            Dienstbode                  1911                1921

Personeel 9x                            Bakker                         1912                1921

Woningkaart

Harmen Jonkers                                                           07-06-1948       B. Falkenaweg 135

Jitze Wijnstra                                       05-06-1948      17-05-1954       Hommerts

Siibbele Hofstra                                               22-06-1948      17-05-1954      Hommerts

Klaas Goslinga                                      09-03-1952      20-12-1957       Command. Str. 32 H ‘veen

IJde de Jong                                         03-05-1954      02-04-1971       Haskerland

Klaas te Boom  (ged)                            04-01-1958      19-07-1968       van. Goghln. 221 H ‘veen

Geert Krist E                                        26-07-1968      04-01-1973       Voltalaan 26 H ‘veen

John R H Meyers                                  01-06-1971      11-04-1972       NO polder

Jantine Meyers-Fabriek                        11-04-1972      26-11-1972       Zuiderstr. 3 H. ‘veen

J.Silfhout                                             ……..

?? Dikkerboom

Fam Ten Brummelhuis                         2022

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.