Gegevens bouw

  • Bouw: ….

    Datum: …

    Bouwer: …

Nijskjirrich

Tijdlijn

Bevolkingsregister

1900-1910: Evert Heintjes  van der Veen, verwer, echten. Elisabeth Aninga

Zn Heintje, Do Janke Jitske, Zn Willem, Do Anna Veronica

Woningkaart

08-05-1931 – 10-05-1941: Eeltje Draaisma

12-05-1941- 08-05-1942: Atze Bauke Dijkstra

12-05-1942 – 10-09-1945: Uilke Hospes

18-09-1945 – 15-12-1945: IJske Das

18-03-1946 – 18-05-1951: Sjerp Jonkman

26-05-1951 – 12-05-19-52: Geert Vervat

24-06-1952 – 10-05-1954: Dirk de Vries

07-05-1954 – 08-05-1956: Fokke de Jong

12-05-1956 – 23-05-1959: Roel Bos

21-05-1959 – 22-10-1973: Kornelis Voolstra

21-12-1973 – 21-09-1984: Abel D de Vries

21-09-1984      ? : Dirk de Vries

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.