Gegevens bouw

  • Bouwvergunning ?

    Datum: ?

Nijskjirrich

Met 'Meerzicht' stuk oud-Oranjewoud weg

Gevallen onder de slopershamer: Meerzicht, een van de oudste panden van het dorp.

Op 31 december 1966 stond in de rubriek ‘Fries MOZAÏEK van de Friese Koerier dit artikel.

Aan de Prins Bernhardlaan in Oranjewoud stond een jaar geleden, uiterlijk geheel intact nog, het witte boerderijtje, dat ‘Meerzicht’ was geheten. Het was de laatste jaren eigen aan de gemeente, die het, met de landerijen er achter, nodig had voor haar expansieplannen en woningbouw in dit gedeelte van het aangebreide dorp Heerenveen, dat nu hast als ‘stad’ gedefinieerd kan worden. Nieuw-ingekomenen spreken trouwens al van ‘de stad ingaan’.

De ‘Pôle’, waarop het boerderijtje stond is met de opstallen verkocht aan een partikulier. Deze, een werkgever, heeft zijn personeel het pand op afbraak van de hand gedaan, d.w.z. deze mensen mocht het slopen tegen behoud van de vrijgekomen materialen.

 

(Wordt vervolgt)

Tijdlijn

....

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.

Tijdlijn

1928

Gebouwd: 1928 in opdracht van J. Schaap

Kadastraal Knijpe B 2518

Gebouwd door: J. Zwaagstra en J. Brandsma

In augustus van hetzelfde jaar vraag de heer H. Schaap een vergunning aan voor het bouwen van een berging bij de nieuwe woning. Binnen twee weken (…) is de vergunning verleend.

1946

Familie Koers

In een advertentie is te lezen dat op 18 februari het huis Heidelaan nummer 80 (nu 3) te koop wordt aangeboden. Op 27 februari volgt er een advertentie over een ‘finale veiling’. Wat kan hiervan de reden zijn, en is de veiling doorgegaan?

Hendrik en Froukje huurden de woning vanaf 1946 van een alleenstaande vrouw. Zij werd “Bartsakke” (Akke, dochter van Bart) genoemd en woonde te Mildam. De woning komt te koop via een veiling in 1948 (zie advertentie). De nieuwe eigenaar wordt het huurders echtpaar Hendrik en Froukje Koers.

Op 1 augustus 1948 wordt zoon Jan Tijmen Koers geboren.

1953

1953

Johannes Geert Koers wordt geboren op 5 maart.
1961

Verbouwing

Hendrik Koers vraag op 18 december een bouwvergunning aan voor de verbouw van de woning. Uitbreiding van de kamer en keuken.
1972

 

Op 5 februari overlijd Hendrik Koers op de leeftijd van slechts 54 jaar.

1975

Vernieuwbouwing

Na het overlijden van Hendrik Koers laat zijn weduwe Froukje Hof de woning vernieuwbouwen. Op 6 januari wordt de vergunning daarvoor afgegeven.

Aannemer: M.J. Halman, Brouwerslaan 3, Heerenveen

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.