Gegevens bouw

  • Gebouwd in opdracht van: Y. Bakker

    Datum: 22 maart 1973

    Architect: Harmen Akkerman

    Bouwsom: f 160.000,–

Nijskjirrich

De bouwvergunningen volgend, hebben op dit adres vanaf 1950 verschillend grote verbouwingen plaatsgevonden. Bovendien is er twee keer een kompleet nieuwe woning gebouwd.

Tijdlijn

1950

Verbouwing

In februari 1950 vraag de rentmeester van Bieruma Oosting, dhr. G.H. Brouwer, vergunning aan voor het vernieuwen van een gevel en het herstellen van het dak van de oorspronkelijke woning.
1966

Nieuwbouw

Dhr. Lolke de Vries, woonachtig op ‘Oranjestein’, vraagt vergunning voor de nieuwbouw van een woning op dit adres.
1968

Nieuwbouw

Twee jaar later vraagt dhr. De Vries opnieuw vergunning aan, ditmaal voor een ‘betonloods’ achter de woning.
2001

Nieuwbouw

Op 1 oktober 2000 vraagt G.E. van der Werf, L. Ademalaan 15 te Oranjewoud bouwvergunning voor het geheel oprichten van een woning (vervanging) en een garage op de perceel Prins Bernhardweg 51. De aanneemsom bedraagt f 475.000,–
Bewonerskaart

Harmen de Jong      12-05-1934       23-06-1959

Luite Weiland          13-07-1959       13-03-1967

Lolke de Vries          19-12-1968       ?

Gerard vd Werf       ?                          2023

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.