• 1854

    Bouw van een tuinmanswoning

    Kadastraal: Gem. Mildam A 582

    Ontwerp en bouw: G. Brouwer te Oranjewoud.

    Opdracht: Jhr. M. de Blocq van Scheltinga, Bieruma Oostingweg 3

Nijskjirrich

Het huis werd al snel “Het Zwitserse huisje” genoemd. Het ligt op het landgoed Oranjestein en is eigendom van de familie De Beaufort. Het staat helemaal in het groen en rondom zijn bomen.

Verhaal van Jolke Nijholt

Jolke en Trijntje woonden van 1956 tot 1971 in het Zwitserse huisje. In 2010 hadden wij een interview met Jolke.

Trijntje de Vegt leed aan een agressieve vorm van epilepsie. Hoewel Jolke en Trijntje 7 jaar verkering hadden heeft Jolke daar nooit iets van gemerkt, en er is hem ook nooit iets verteld over haar ziekte. Toen ze getrouwd waren, kreeg Trijntje op een nacht, rond 2 uur, een heel erge aanval, waardoor Jolke, onkundig van het probleem, niet wist wat te doen.

In paniek rende hij de veranda op en riep om hulp, maar aangezien er ’s nachts weinig verkeer langs kwam op Bieruma Oostingweg, duurde het even voor er iemand voorbij fietste, die tot overmaat van ramp ook nog op of om keek. Toen Jolke luid vloekend en scheldend schreeuwde van ‘hoor je me niet’ keerde de fietser om en verscheen Gerrit van Dijk, die direct hulp inriep van zijn vader Hendrik van Dijk, Chris de Haan en Jan Liemburg. Dezen hebben die nacht samen de wacht gehouden tot Trijntje weer wat tot rust kwam. Bij latere aanvallen werd Trijntje soms opgenomen in de isoleercel van het ziekenhuis. Uiteindelijk bleek de relatie niet bestand tegen deze abnormale situatie, waarop er na 13 jaar een scheiding volgde.

Tot het moment van scheiding hadden Jolke en Trijntje elk een spaarbankboekje, maar omdat het eigenlijk ook maar onzin was om er twee boekjes op na te houden werd op voorstel van Trijntje het saldo van Jolke overgeschreven op het boekje van Trijntje. Maar toen Jolke, kort daarna, op een middag thuis kwam, bleek dat het hele huis was leeggehaald. Alles was meegenomen inclusief zijn/hun spaarbankboekje.

Juffrouw Oosting was nogal op de penning en toen Jolke en Trijntje een stofzuiger kochten en later een brommer en ook nog eens een VW, vond ze dat onverantwoord en geld over de balk smijten.

Jolke heeft na de scheiding nog ongeveer 3 jaar alleen in het Zwitserse huis gewoond. In zijn vrije tijd kweekte Jolke chrysanten, die hij voor 50 cent per bos verkocht aan bloemenhandelaar Hendrik van Dijk. Ook kweekte hij op verschillende percelen coniferen

 

Op Oranjestein was het gebruikelijk, dat al het personeel gratis groente kreeg. Behalve Jolke Nijholt omdat hij was aangenomen nadat er zogenaamd een nieuwe regeling van kracht was geworden.

 

Bij de regelmatige werkzaamheden, van de arbeider, hoorde ook dat de privaat tonnen van het huis en personeelswoningen geleegd moesten worden. Toen Klaas (de Jong) en Jolke eens de ton van Jouke Soetendal moesten legen, bleek die zo vol te zijn, dat Jolke weigerde de ton te legen, niet eerder dan dat hij zover was leeggemaakt, dat hij hanteerbaar was. Waarop vrouw Soetendal een brijsleef en een pan pakte, het teveel aan fecaliën in de pan schepte en in de struiken gooide. Vrouw Soetendal spoelde vervolgens haar kookgereedschap met wat water om, de mannen deden hun werk en klaar was Kees.

Tijdlijn

1854

Bouw

Tuinmanswoning “Het Zwitserse huisje”. Opdracht: wed Sjuwke J. B. Oosting-Cats.

Ontworpen en gebouwd door G. Brouwer te Oranjewoud

1854-1864

Bewoners

Sies Sipkes Brandsma, tuindersknecht
1864-1903

Bewoners

Bijna veertig jaar lang wonen tuinman Dooitze Klazes Volbeda met zijn vrouw Sjoerdje Pieters Wijtzes en hun beide dochters Elisabeth en Dooitzen in het Zwitserse huisje.
1903-1910

Bewoners

Jacob Halbertsma, tuinman en Imkjen Bosma

Anne, Halbe Halbe (vader)

1910-1939

Bewoners

Sjoerd Amoraal, tuinman, Rinske v.d Wolf-de Boer (1925 2e huw.)

Anna, Annigje, Wietske, Siebren, Egbertje

Kinderen van Rinskje: Gerrit , Klaas, Gatske, Grietje, Anne

1939-1947

Bewoners

Marten Grupstra, tuinman, Kornelisje Faber
1947-1952

Bewoners

Hans Meint Bergsma
1952-1955

Bewoners

Cornelis H. M. van Leeuwen
1956-1971

Bewoners

Jolke Nijholt, tuinman, Trijntje de Vegt
1974-1975

Bewoners

Jelle Hoekstra
1976-1979

Bewoners

Johan C. Klijnstra
1979-1982

Bewoners

Johanna Sikkema
1982-1993

Bewoners

Hendrik Mulder en Willy Brouwer. De kinderen Jelmer en Nynke zijn hier geboren.

Herinnering van Hendrik Mulder: Samen met mijn toenmalige vrouw Willy Brouwer en Klaas Bergsma (de tuinman van Oranjestein waarmee ik al jaren bevriend was) “Trio Prodeo” gevormd. Wij drieën zijn de schrijvers en uitvoerenden van het lied Oranjewâld (do bist fan my) en toen wij bij Klaas aan het repeteren waren kwam meneer De Beaufort langs. Hij vond de repetitie geweldig en nodigde ons uit om een optreden te verzorgen voor het Rode Kruis in de Lage Vuurse. Willy en ik woonden op dat moment in Heerenveen en voelden ons daar erg ongelukkig. Het Zwitserse huisje stond op dat moment leeg en dus zei Klaas tegen zijn baas meneer De Beaufort: “dat doen wij graag, maar dan zou ik graag willen dat Henk en Willy in het Zwitserse huisje mogen wonen”. Meneer De Beaufort kon dit niet toezeggen maar beloofde het met zijn vrouw, de eigenaresse, op te zullen nemen. Na een week kregen wij van Klaas te horen dat wij de nieuwe bewoners zouden worden van het Zwitserse huisje, maar dat mevrouw De Beaufort er wel van uitging dat wij zouden gaan trouwen, ongetrouwd samenwonen wilde zij niet in haar huurwoning.

1993-heden

Bewoners

Vanaf 1993 wonen tuinman Berry Habers en zijn vrouw Willie Homans met hun kinderen Pim, Yi en Tany in het huis.

In 1997 hebben zij de woning laten vergroten door de fa. Siebenga.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.