STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

LANDGOEDBOERDERIJEN VAN ORANJEWOUD

Het gebied in en rondom Oranjewoud is uniek in Friesland vanwege het groot aantal landgoedboerderijen. Het valt op dat in de periode 1905-1925, toen verpachters al in groten getale buiten Friesland woonden, de landgoedeigenaren in Oranjewoud op hun land juist een reeks nieuwe boerderijen lieten bouwen. Tevens lieten zij heidevelden in cultuur brengen. Op deze manier drukten zij een belangrijke stempel op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied.

INLEIDING

De landgoedboerderijen hoorden ooit bij één van de drie landgoederen in Oranjewoud: landgoed Oranjewoud, Oranjestein en Klein Jagtlust.

De landgoedeigenaren lieten voor die tijd moderne boererijen bouwen: pachtboerderijen. Enkele boerderijen hebben hun agrarische functie behouden, anderen zijn gesloopt of hebben inmiddels een woonbestemming gekregen. Samen met de statige, met fraaie tuinen omgeven landhuizen zijn de vijf boerderijen in Oranjewoud nog steeds beeldbepalende elementen in het prachtige landschap.

 

 

*) bron: landgoedboerderijen van Oranjewoud. Drs. Rita Mulder-Radetzky & Barteld de Vries

Legenda

 1. Semper Virens
 2. Maria Albertina
 3. Princessenhoeve
 4. Pauwenburg
 5. Stirumhoeve
 6. Amiliuszathe
 7. Maria Louisa
 8. Sara Susanna
 9. Catharina Isabella
 10. De Kaasstolp
 11. Stercorando
 12. Boerderij Boersma
 13. Boerderij Zoetendal
 14. Moskou
 15. Scharzicht
 16. Mariazathe
 17. Boerderij Napstra
 18. Hans Willem
 19. Marijke Muoi
 20. Saksische boerderij
 21. Oranjehoeve
 22. Boerderiij Tjeerd Roslaan
 23. Donglust

Geel: Landgoed Klein Jagtlust, later Oranjestein

Blauw vierkant: Landgoed Oranjewoud

Blauw rondje: Landgoed Oranjestein

Rode driehoek: Landgoed Klein Jagtlust

In het gebied De Knipe, Heerenveen, Oranjewoud, Borngergea, Katlijk, Mildam waren ooit 24 landgoedboerderijen, die hoorden bij één van de drie landgoederen in Oranjewoud.

Wat vandaag de dag in Oranjewoud nog herinnert aan die tijd zijn vijf boerderijen, te weten “Semper Virens”, “Maria Albertina” en “Donglust”, die oorspronkelijk bij Landgoed “Klein Jagtlust” hoorden en “Prinsenhoeve” en “Pauwenburg”, de pachtboerderijen van Landgoed “Oranjewoud”.