STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

LANDGOED ORANJEWOUD

Aan de Lindelaan in Oranjewoud staat het wit gepleisterde in neo-classicistische stijl opgetrokken landhuis omgeven door een fraaie tuin: Landgoed Oranjewoud.

LANDGOED ORANJEWOUD

Het buiten wordt geërft door dochter Maria de Block van Scheltinga (1878-1942), in 1901 gehuwd met Charles L.A.J. graaf van Limburg Stirum (1877-1931).

De graaf was militair, maar hij verliet de dienst om zich te wijden aan het beheer van Huize Oranjewoud. Zijn gezondheid was slecht en hij overleed in 1931 op de leeftijd van 54 jaar. Na het overlijden van  Maria in 1942 kwam het landgoed door vererving terecht bij Martinus de Blocq van Scheltinga (1900-1961).

Maarten Scheltinga was sinds 1926 getrouwd met Cecilia Johanna gravin van Limburg Stirum. Rond 1953 verwoestte een brand in het koetshuis een groot deel van zijn collectie arrensleden. In datzelfde jaar overleed zijn echtgenote. Hij verkocht Oranjewoud en ging met zijn tweede echtgenote, Nicoline Anna (Nina) Philipse (1907) op een kleiner buiten wonen, Prinsenhof, ook in het dorp Oranjewoud. Later verhuisden ze naar Grandvaux bij Lausanne, waar hij in 1961 overleed.

Intussen was het landgoed in het bezit gekomen van het Instituut voor Landbouwcoöperatie, waarna het overging in handen van de Friesland Bank en toen deze ophield te bestaan, werd de stichting FB Oranjewoud de eigenaar.

Tijdlijn landgoed ``Oranjewoud``

1640

Boerderij, reeds in het bezit van de familie Sickinga
1676

Albertine Agnes koopt drie boerderijen van Barent van Sevenaer (aangetrouwd in de familie Sickinga), die tussen 1673 en 1675 als kwartiermeester-generaal bij de cavellarie in dienst was.
1696

Albertine Agnes vermaakt het inmiddels ontstane buiten aan haar schoondochter Henriëtte Amalia van Anhalt-Dessau t.b.v. de minderjarige kleinzoon Johan Willem Friso.
1703

Aanvang van de bouw van een  lusthof in Barok-stijl.
1711

Beide vleugels gereed. Johan Willem Friso verdrinkt bij de Moerdijk. Zijn zoon Willem Carel Hendrik Friso erft het buiten.
1747

Deze als erfstadhouder Willem lV naar ‘s-Gravenhage.
1754

Beheer van het buiten onder de directie van de (Nassause) Domeinraad.
1795

Overname door de Franse bezetters; beheer door het “Comité tot Algemeene Zaken van het Bondgenootschap te Lande”.
1798

Veiling van een groot deel van de inventaris door “Het College van Administratie”.
1803

Tot in 1805 worden beide vleugels op afbraak verkocht.
1813

Verkoop van het landgoed. De kern van het bezit wordt gekocht door de Oranjegezinde Justinus Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers.
1823

Hans Willem de Block van Scheltinga (*1802, Bolsward – +1864, Oranjewoud) koopt de terreinen van het voormalige stadhouderlijke buiten aan, inclusief de overtuin.

Deze als erfstadhouder Willem lV naar ‘s-Gravenhage.
1829

De nieuwe eigenaar laat min of meer op de oude fundamenten een nieuw buiten bouwen zoals we dat nu nog kennen: het buiten “Oranjewoud”.
1834

Hans Willem vestigt zich met zijn tweede vrouw Petronella Adriana van Bienema (1798-1866) op huize “Oranjewoud”.
1864

Huize “Oranjewoud” komt in handen van de zoon Hans Willem jr (1836-1906), die in 1866 in het huwelijk treedt met Elske van Heloma (1944-1912, een dochter van Marcus van Heloma (huize “Voormeer”).
1906

Het buiten wordt geërft door dochter Marie (1878-1942), in 1901 gehuwd met Charles Louis Arien Juste, graaf van Limburg Stirum (1877-1931)
1910

Het huist wordt door de familie Van Limburg Stirum betrokken.
1942

Huize “Oranjewoud” vermaakt aan jhr. Martinus de Blocq van Scheltinga (1900-1961), een achterneef van de erflaatster Maria, gravin van Limburg Stirum geboren de Block van Scheltinga. Jhr. Marinus was gehuwd met Cecilia Johanna gravin van Limburg Stirum (1902-1953)