Gegevens bouw

  • De oorspronkelijke woning (toen nog Heidelaan 88) is in 1939 ingrijpend verbouwd door L. Haanstra.

    De eerst bekende bewoners op deze plaats waren van 1850 tot 1870 Antje Jans van der Brug met haar zoon Tjeerd Sannes Nijenhuis.

Nijskjirrich

In 1960 dreigde evacuatie door de hoge waterstand. De Heidelaan werd afgesloten voor autoverkeer en Tuinder Grasman had het water in de broeibakken staan…

Vanaf 1992 was Heidelaan 23 vestigingsplaats van RESPO en werden van hieruit vrijwilligersprojecten uitgevoerd over de hele wereld.

Anno 2020 is Heidelaan 23 niet meer. De beide nieuwe woningen op deze kavel worden ontsloten vanaf de Casismiralaan.

Onzichtbaar vanaf de Heidelaan

Herinneringen van oud-bewoonster Truus Brouwer – Boehlé

Onzichtbaar vanaf de Heidelaan lag nr. 23, met recht van overpad achter nr. 21.

In december 1975 trok de familie Brouwer-Boehlé erin en bleef er wonen tot eind 2017.

Omgeven door weilanden en met zicht op de skyline van Heerenveen, de watertoren, de molen en de zonsondergang.

Talrijke activiteiten vonden plaats in en rond het kleine witte huis met grote schuur.

Zolang de kinderen Brouwer nog klein waren leek het erf op een dierentuin. Geiten, een pony, kippen, duiven, hond, kat, konijn en allerlei klein grut zoals cavia’s bewoonden nr. 23. Ook waterschildpadden en twee kleine waterslangen zwommen er binnen rond. De pony nam af en toe een kijkje in de keuken.

In het weilandje werd regelmatig gekampeerd door familie of leerlingen van de Brouwers.

In 1990 vonden in Assen de Wereldspelen en –kampioenschappen Sport voor mensen met een handicap plaats. Twee jaar later, in 1992 werd naar aanleiding van deze spelen door Jaap Brouwer, samen met Dr. Arie Klapwijk (de beroemde revalidatiearts van de happening “Open het Dorp”) de Stichting RESPO opgericht. Het doel was: kinderen en volwassenen met verhinderingen in ontwikkelingslanden in contact brengen met recreatieve sporten als middel om een beter sociaal en gezond leven te kunnen opbouwen. Vestigingsplaats van RESPO: Heidelaan nr. 23.

Vanaf de Heidelaan werden vrijwilligersprojecten uitgevoerd over de hele wereld. Argentinië, India, meerdere landen in Afrika, Oekraïne…. kortom Heidelaan nr. 23 raakte bekend over de hele wereld.

Inmiddels ging de uitbreiding van Heerenveen in rap tempo voort. De Heidelaan liep niet langer dood, Het weiland van Sierdsma werd bebouwd en later ontstond Skoaterwâld aan de andere kant van de Heidelaan.

Het romantische Heidelaan nr. 23 werd begrensd door nieuwbouw en paste niet meer in de omgeving. In 2017 werd de knoop doorgehakt en werd het perceel met woning én kavel, verkocht. De nieuwe eigenaars braken woning en opstallen af, ontsloten het land naar de Casimiralaan met een brug en bouwden twee villa’s op het voormalige landje.

En daarmee verdween Heidelaan nr. 23 voorgoed uit Oranjewoud, behalve veel prachtige herinneringen.

Tijdlijn

1850

De eerst bekende bewoners op deze plaats waren Antje Jans van der Brug met haar zoon Tjeerd Sannes Nijenhuis.
1870

Tjeerd Sannes Nijenhuis nam de woning over van zijn moeder, samen met zijn vrouw Elisabeth Bouwes van der Laan. Ze kregen 2 dochters, Neeltje en Antje en 3 zonen Siemen, Bouwe en Jan.
1879

Bewoners voor een korte periode

Jacob Roelofs Molenbuur, Aaltje Jacobs Hofstra, 5 dochters, Sjoukje, Zwaantje, Immigje, Jacoba en Roelofje

1880-1881 Sjoerd Mienstra, Aaltje Hoekstra

1881-1881 Grietje Jelles Posthumus-Wiersma met haar zoon Jelle

1881-1882 Jan Klazes de Jong, Antje Gerrits Bouma

1882-1883 Geert Bonnes Altena en Antje Feenstra, 3 dochters en 1 zoon

1883-1886 Antoon Halman, Johanna Elisabeth Valk, 1 dochter en 1 zoon

1886-1899 Jan van der Honing, Evertje Jans Roelsema, 2 zonen Jan en IJntze. Na overlijden Jans Roelsma hertrouwd Janin 1892 met Jitske Snijder

1903-1914 Dooitze Klazes Volbeda, Sjoerdje Pieters Wietzes

1915

Bewoners

Sietse van der Boom, Hinke Jager, 2 dochters, Jacoba Alida en Tjamke Henrica
1936

Bewoners

Andries Keuning en Jacobje Lapstra, 2 dochters Tjitske en Geesje en 2 zonen Andries en Meindert
1939

Bewoners

Fam. Pieter Menno Landstra
1949
1952

Bewoners

De verkoopadvertentie in 1970

Fam. Popke Grasman

1971

Bewoners

Klaas van de Werf
1975 - 2017

Bewoners

In deze periode woont de fam. Brouwer-Boehlé op Heidelaan 23. Zij verkopen de woning en ‘het landje’ waarop twee nieuwe woningen worden gebouwd die worden ontsloten vanaf de Casamiralaan. Hiermee komt er een eind aan het adres Heidelaan 23.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.