Gegevens bouw

  • 1900

    Het oorspronkelijke boerderijtje op deze plaats is gebouwd in opdracht van wed. S.J. Heida-Westerkamp en kinderen.

    In 1991 is er een nieuwe woning gebouwd in opdracht van mevrouw De Jong-De Jong door fa. B. Busstra te Luinjeberd.

    Kadastraal: Gemeente Mildam sectie A nr. 121

Nijskjirrich

De opdrachtgever voor nieuwbouw was mw. S.J. Heida-Westerkamp (‘veehoudersche’), de weduwe van veehouder Sipke Jans Heida.

In 1924 is de voorgevel vernieuwd omdat er… een auto tegenaan was gereden!

Tijdlijn

1899

Sipke Jans Heida veehouder
1900

Nieuwbouw

Weduwe Geertje Hanzes Heida-Westerkamp, veehoudersche, betrekt de nieuwe boerderij
1918

Verkoop

Verkoop voor mej. de wed. en erfgenamen van Sipke Heida. Folkert Jans Donker, boer, wordt de nieuwe bewoner
1926

Bewoners

Jan Koning, boer, Hesseltje van der Veen. Kinderen: Koop en Jan.

Zoon Jan neemt de boerderij over en blijft er ‘buorkjen’ met zijn vrouw Trijntje de Vries. Kinderen: Hesseltje, Jan en Hendrik.

1954

Bewoners

Jan Talsma, boer, Harmke Vrind, kinderen: Trijntje, Samme, Annie
1960

Bewoners

Klaas Bijlsma, Jacoba Krist, Aaltje, Retze Pier
1991

Nieuwbouw

In  1991 wordt de boerderij gesloopt en laat mevrouw K. de Jong-de Jong een nieuwe woning bouwen.
1992

Bewoners

Mevr. K. de Jong-de Jong en haar zoon Luit

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.