STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

ORANJESTEIN

Aan het einde van de Lindelaan in Oranjewoud rijst dit bepleisterde neo-classicistische gebouw op.

Oranjestein verrees op de plaats van het rentmeestershuis van de buitenplaats van de Friese Nassaus. In 1821 liet de doopsgezinde Leeuwarder koopman Pieter Cats hier een buitenplaats bouwen.

LANDGOED ORANJESTEIN

Oranjestein heeft twee bouwlagen op een kelder. De voorgevel is zeven vensters breed met een attiek op het uitspringend middengedeelte, waarin zich de ingang met bordes bevindt.

De gevelindeling van Oranjestein toont grote overeenkomst met die van Lyndenstein te Beetsterzwaag.

Later vererfde het buiten aan de familie Bieruma Oosting. Jan Bieruma Oosting, burgemeester van Leeuwarden, liet het gebouw in 1855 aan de achterzijde vergroten door architect H.R. Stoett. Ook liet hij enkele dienstwoningen en een oranjerie (1876) bouwen. De laatste verbouwing vond in opdracht van zijn zoon Johannes in 1897 plaats, toen de achtervleugel door H.H. Kramer werd aangebouwd. De architect heeft de huidige serre met balcon toen geplaatst.

De tuin werd door de bekende tuinarchitect L.Psz. Roodbaard in landschapsstijl aangelegd.

Nadat de laatste Oosting, Agatha Victoria, in 1968 kinderloos overleed, vererfde Oranjestein aan jkvr. A.V. de Beaufort-van Sminia. Het authentieke gebouw met een gaaf interieur en omgeven door het landschapspark maakt Oranjestein heel bijzonder.