Gegevens bouw

  • Gebouwd: niet bekend

    Opdrachtgever: niet bekend

    Gebouwd door: niet bekend

Nijskjirrich

Tot 1950 woonde hier weduwnaar S. Hoekstra met zijn vier zoons. De vrouw van Hoekstra was in de zomer van 1930 zodanig door de hitte bevangen dat ze aan de gevolgen hiervan op 28 augustus is overleden.

Herinneringen van Grietje Kramer-Heida

Op 12 augustus 2019 waren we op bezoek bij mevrouw Grietje Kramer-Heida. 

Grietje is geboren in 1950 als dochter van Nikolaus Heida. Nikolaus is geboren in Duitsland, vandaar de on-Nederlandse naam. In 1972 trouwt Grietje met Acronius Kramer.

Nikolaus Heida had zich in datzelfde jaar – op 1 mei 1950 – gevestigd aan de Heidelaan 7 (toen “Oranjewoud nr. 82”). Hij begint daar een petroleumhandel, de eerste jaren met gebruik van een bakfiets daarna met een overdekte driewieler en als hij in 1981 stopt rijdt er een tankwagen die regelmatig bestuurd wordt door Grietje.

Naast de oliehandel is Nikolaus ook nog boer. “Begonnen met ik meen twee koeien, maar in 1981 waren er al twintig” aldus Grietje. In haar meisjesjaren moest ze regelmatig zowel in de oliehandel als ook in het boerenbedrijf meehelpen.

Na haar huwelijk met Acronius hebben ze samen het boerenbedrijf geleidelijk uitgebreid. Grietje deed dan hoofdzakelijk de boerderij terwijl Acronius samen met zijn broer Tjits werkte als steenhouwer bij de fa. Fransen in Heerenveen. Ze woonden toen in Heerenveen, op de Greiden aan de Lark, en pendelden dus dagelijks op en neer tussen de Heidelaan en de Greiden.

Het ging de jonge boer en boerin zodanig voor de wind dat Acronius in 1977 een bouwvergunning aanvroeg voor een nieuwe veestalling op het adres Heidelaan 7 in Oranjewoud.

Aangezien er voor het groter wordende bedrijf te weinig land was aan de Heidelaan werd er in de omgeving hier en daar land gehuurd. Al met al een erg bewerkelijke situatie. Toen ze in 1981 dan ook de kans kregen om het bedrijf te verplaatsen werd dit met beide handen aangegrepen.

Omdat de gezondheid van vader Nikolaus verslechterde werd besloten het huis aan de Heidelaan te verkopen en samen met dochter en schoonzoon te verhuizen naar Bovenknijpe nr. 60.

Nadat vader Nikolaus is overleden heeft moeder J. Heida-Zoet nog 18 jaar aan de Ds. Veenweg in De Knipe gewoond.

Grietje en Acronius runnen nu, anno 2019, samen een maatschap met meer dan 100 koeien, terwijl ze daarnaast ook nog deelnemen in de zorgboerderij ‘It Wolwezen’ van hun zoon in De Knipe.

Tijdlijn

1930

Familiedrama

Een groot drama voltrekt zich aan de Heidelaan 7…

1950

Boerenboelgoed

Op 5 april organiseert dhr. S. Hoekstra een “boerenboelgoed”.

1962

Oliehandel N. Heida

Oliehandel N. Heida adverteert regelmatig in de krant.

1977

Bouwvergunning

Datum: 31 januari 1977

Bouwvergunning voor een veestalling aan de Heidelaan 7, Oranjewoud

Kadastraal; Knijpe B 25-01-1347

Aanvrager: A.A. Kramer, Lark 47, Heerenveen

1982

Bouwvergunning

Datum: 20 januari 1982

Bouwvergunning voor de verbouw van woning Heidelaan 7, Oranjewoud

Aanvrager: dhr. Jan Koning, Marijkemuoiwei 5, Oranjewoud

 

Jan Koning koopt eind 1981 de woning met grond. En laat de woning grondig verbouwen.

Jan Koning

Jan Koning ontpopt zich als een kleurrijk figuur. “As’t net bûtendoar stean kinst te migen is it mis” liet hij eens opschrijven door een krantenman. Koning bouwde in de hoek van de schuur een woninkje met een grote houtkachel in het midden en keek met lede ogen toe hoe de wereld – en de Heidelaan – om zich heen veranderde…

 

 

Later meer over Jan Koning.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.