Gegevens bouw

  • Gebouwd: niet bekend

    Opdrachtgever: niet bekend

    Gebouwd door: niet bekend

Nijskjirrich

Tot 1950 woonde hier weduwnaar S. Hoekstra met zijn vier zoons. De vrouw van Hoekstra was in de zomer van 1930 zodanig door de hitte bevangen dat ze aan de gevolgen hiervan op 28 augustus is overleden.

Herinneringen van Grietje Kramer-Heida aan de Heidelaan nr. 7

Op 12 augustus 2019 waren we op bezoek bij mevrouw Grietje Kramer-Heida.

Grietje is geboren in 1950 als enige dochter van Nikolaus Heida. Nikolaus is geboren in Duitsland, vandaar de on-Nederlandse naam. In 1972 trouwt Grietje met Acronius Kramer.

Nikolaus Heida had zich in datzelfde jaar – op 1 mei 1950 – gevestigd aan de Heidelaan 7 (toen “Oranjewoud nr. 82”).

Nikolaus Heida begint daar met zijn agrarische achtergrond een kleine boerderij volgens dochter Grietje met twee koeien. Omdat je met twee koeien geen bestaan kunt opbouwen begon hij daarnaast met een petroleumhandel, de eerste jaren met gebruik van een bakfiets. Hij tapte toen de petroleum voor de verkoop met een handpomp uit 200L vaten in, voor ouderen nog wel bekend, handzame 5l blikken. Als de zaken beter gaan vraagt hij in 1961 een Hinderwetvergunning voor het plaatsen van een ondergronds tank met pomp van 6000L en in 1968 gaan de zaken zo goed dat hij weer een Hinderwetvergunning vraagt maar nu voor een uitbreiding met een tank van 12000L.

In tussentijd is de bakfiets vervagen door een driewielige overdekte motorbakfiets (mechanische hond)  en als hij in 1981 stopt waren er niet alleen ongeveer twintig koeien, maar rijdt er een kleine vrachtauto met opgebouwde tank die ook regelmatig bestuurd wordt door dochter Grietje, die vanaf haar meisjesjaren regelmatig moest helpen, zowel in de oliehandel als ook in het boerenbedrijf meehelpen.

Na haar huwelijk met Acronius hebben ze samen het boerenbedrijf geleidelijk uitgebreid. Grietje deed dan hoofdzakelijk de boerderij terwijl Acronius samen met zijn broer Tjits werkte als steenhouwer bij de fa. Fransen in Heerenveen. Ze woonden toen in Heerenveen, op de Greiden aan de Lark en pendelden dus dagelijks op en neer tussen de Heidelaan en de Greiden.

Het ging de jonge boer en boerin zodanig voor de wind dat Acronius in 1977 een bouwvergunning aanvroeg voor een nieuwe veestalling op het adres Heidelaan 7 in Oranjewoud.

Aangezien er voor het groter wordende bedrijf te weinig land was aan de Heidelaan werd er in de omgeving hier en daar land gehuurd. Al met al een erg bewerkelijke situatie. Toen ze in 1981 dan ook de kans kregen om het bedrijf te verplaatsen werd dit met beide handen aangegrepen.

Omdat de gezondheid van vader Nikolaus verslechterde werd besloten het huis aan de Heidelaan te verkopen en samen met dochter en schoonzoon te verhuizen naar Bovenknijpe nr. 60.

Nadat vader Nikolaus is overleden heeft moeder J. Heida-Zoet nog 18 jaar aan de Ds. Veenweg in De Knipe gewoond.

Grietje en Acronius runnen nu, anno 2019, samen een maatschap met meer dan 100 koeien, terwijl ze daarnaast ook nog deelnemen in de zorgboerderij ‘It Wolwezen’ van hun zoon in De Knipe.

Tijdlijn

1860

Bewoners volgens bevolkingsregister tot 1920

In de periode 1860-1920:
tot 1863: Imke Mintjes van der Meer, winkelier, gehuwd met Jantje Bartelomeus Schurer, drie dochters Lolkje, Minke en Aaltje, een zoon Bortelomeus.
tot 1870: Abele Jacobs de Jong, arbeider, gehuwd met Jeltje Sjerps van der Meulen, een zoon Sietze.
tot 1880: Sietze Abeles de Jong, arbeider, gehuwd met Gatske Sannes Nijenhuis, drie dochters (namen onbekend).
tot 1880: Abele Jacobs de Jong, gehuwd met Jeltje Sjerps …

tot 1898: Ruurd Willems Koopmans, timmerknecht, gehuwd met Trijntje Vogel, dochter Grietje, zoon Willem.
tot 1906: Roelof Roels Bosma, boerenbedrijf, gehuwd met Anna Wolters Schaaf, dochter Aaltje, zonen Roel, Wolter en Marten.
tot 1907: Jan Hendriks Kroes, werkman, gehuwd met Leentje Berger, dochters Margje, Riekje en Margje, zoon Jacob.
tot 1909: Arend Smik, tuinman, gehuwd met Janke de Vos, zonen Sije en Hendrik.
tot 1910: Geertje Verwer-de Jong, weduwe, zonen Roel en Rinze en vader Rinze de Jong inwonend.
tot 1917: Berend van der Velde, boerenbedrijf, gehuwd met Maaike van der Werf.
tot 1921: Wieger Dam, arbeider, gehuwd met Meintje Jonker, dochters Anna, Johanna, Pietje en Hinke, vader Johannes Dam inwonend.
tot ?:       Gerben Bijlsma, timmerman, gehuwd met Geesje Jans Koers, dochters Trijntje, Janke en Aaltje, zoon Jan en kleinzoon Marten de Jong.

ca. 1930

Bewoners volgens bewonerskaart

tot 1950: Sibbe Hoekstra en zoon Jentje
tot 1981: Nicolaus Heida
tot 1982: Trijntje de Vries, zoon Jan Koning
tot 1985: Jan Koning

Anna Postma (Roffel?) woonde tot 1956 in een noodwoning op het erf.

1930

Familiedrama

Een groot drama voltrekt zich aan de Heidelaan 7…

1950

Boerenboelgoed

Op 5 april organiseert dhr. S. Hoekstra een “boerenboelgoed”.

1962

Oliehandel N. Heida

Oliehandel N. Heida adverteert regelmatig in de krant.

1977

Bouwvergunning

Datum: 31 januari 1977

Bouwvergunning voor een veestalling aan de Heidelaan 7, Oranjewoud

Kadastraal; Knijpe B 25-01-1347

Aanvrager: A.A. Kramer, Lark 47, Heerenveen

1982

Bouwvergunning

Datum: 20 januari 1982 – Bouwvergunning voor de verbouw van woning Heidelaan 7, Oranjewoud. Aanvrager: dhr. Jan Koning, Marijkemuoiwei 5, Oranjewoud.

Jan Koning koopt eind 1981 de woning met grond en laat vervolgens de woning grondig verbouwen. G. Kleefstra huurt en gaat in het voorste deel wonen.

Jan Koning

Jan Koning ontpopt zich als een kleurrijk figuur. “As’t net bûtendoar stean kinst te migen is it mis” liet hij eens opschrijven door een krantenman. Koning bouwde in de hoek van de schuur een woninkje met een grote houtkachel in het midden en keek met lede ogen toe hoe de wereld – en de Heidelaan – om zich heen veranderde…

 

 

Later meer over Jan Koning.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.