STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

OVER ONS

Over de stichting Oranjewoud Historie. We werken hard aan deze website. Met uw hulp kunnen we nog veel meer te weten komen over de geschiedenis van Oranjewoud.

Wilt u helpen? Graag. Neem even contact met ons op.

De stichting Oranjewoud Historie

De stichting “Oranjewoud Historie” is statutair opgericht op 30 januari 2019 en is een voortzetting van de opgeheven stichting “Brongergea op de Kaert”. Deze laatst genoemde stichting is op 19 maart 2010 opgericht, met als doelstelling:

Brongergea op de kaart zetten en houden, alsmede het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het schrijven van een boek, het plaatsen van naamborden, het geven van informatie, alsmede alle andere wettige middelen.

Eind 2018 heeft het bestuur van stichting “Brongergea op de Kaert” geconcludeerd dat in principe in de jaren vanaf 2010 de doelstellingen gehaald zijn. De vraag werd gesteld hoe gaan we verder? Enkele bestuursleden, die zich hadden ingezet voor het verzamelen van historische informatie voor het boek, constateerden dat er ook over heel Oranjewoud nog veel uit te zoeken is. Vooral over het leven van “de gewone man en vrouw”. Over de adel hebben Rita Radetzky en Barteld de Vries al veel uitgezocht en te boek gesteld.

 

NIEUWE STICHTING

Dus werd besloten de stichting “Brongergea op de Kaert” op te heffen en over te gaan op de nieuwe stichting “Oranjewoud Historie”. De stichting Oranjewoud Historie sluit aan bij de facebook-groep, waarop al langer historische foto’s van Oranjewoud gedeeld worden. Met Oranjewoud wordt bedoeld het gehele gebied van Tolhuisweg tot aan Pauwenburg, zoals dat historisch gezien, ook was.

 

PRIORITEIT

Eén van de prioriteiten is het interviewen van oudere inwoners van het dorp, om hun herinneringen  aan het “vroegere” dorp, nog tijdig te kunnen vastleggen. Tevens wordt er reeds volop gewerkt aan één van de straten, namelijk de Heidelaan, om het ontstaan van de laan en om de bewoners en hun huizen in kaart te brengen.

Met Oranjewoud wordt bedoeld het gehele gebied van Tolhuisweg tot aan Pauwenburg, zoals dat historisch gezien, ook was

Kaart van Oranjewoud uit 1853.

Doelstelling stichting Oranjewoud Historie

De doelstelling  van de stichting Oranjewoud Historie is: “Het onderzoeken en beschrijven van de historie van het Oranjewoud en nabije omgeving met haar bewoners en hun bezigheden en

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande  in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn”.

.

Stichting Oranjewoud Historie bestaat uit