Gegevens bouw

  • Op dit perseel werd al vanaf 1850 bewoond.

    15 Januari 1904 vraagt timmerman W. Wiegersma, in opdracht van Jacob Mintjes de Vries, om een koffiehuis te mogen bouwen aan de Krukmanslaan te Oranjewoud.

Nijskjirrich

Het koffiehuis zou gebouwd worden “aan de Krukmanslaan te Oranjewoud”. Maar het gaat hier over Prins Bernhardweg 55. Hoe kan dat?? Hoorde het perceel misschien tot de Krukmanslaan??

Het oorspronkelijk Café Boschlust werd door Jan Buit in 1972 omgedoopt tot 'Buitenhof'.
De bouwaanvraag van dhr. U. Wiegersma
Het ontwerp van timmerman U. Wiegersma

Als blijkt dat een paar maande later, 19 Maart 1904, de Heer G. Muntendam uit Heerenveen op (bijna) dezelfde locatie vergunning vraagt voor de bouw van een Bier- annex koffiehuis kiest de Vries eieren voor zijn geld. Hoogstwaarschijnlijk hebben de heren contact gehad over de ontstaande situatie, heeft de heer Muntendam een aanbod gedaan? Uit het bevolkingsregister blijkt dat J. de Vries in mei 1904 als tuinman verhuist naar nr. 243a/262, de locatie van het in 1904 gebouwde Hotel Weener.

Vermoedelijk is het geen gelukkige combinatie geweest want in 1905 vertrekt de familie de Vries naar Duitsland.

De bouwaanvraag van dhr. G. Muntendam
De bouwtekening toont het ontwerp van Servaas Herres Zwart

In de Veenbrief van september 2023 schreef kleinzoon Dirk Jan Muntendam over de geschiedenis van Café Boslust.

Tijdlijn

1850

Bewoners vanaf 1850

Uit het Bevolkingsregister

1850-1900 – Jacob Mintjes de Vries, boer, Harmke Joh. van der Zwaag, dochters Antje Johanna en Geertje, zonen Mintje en Johannes. Inw. Geertje Jans Brandenburg.
– Mintje Jacobs de Vries, winkelier, Froukje Martens Brouwer, dochter Harmke, zonen Marten, Bertus, Dirk, Jacob en Johannes.
1900-1904 – Jacob Mintjes de Vries, tuinman
1904-1909 – Arend Bakker
1909-1911 – Sjoerd Dikkersleij, koopman, caféhouder, barbier
1911-1913 – Teake de Jong, koopman
1913-1914 – Hans van der Meer, metselaar
1914-1936 Jacob Brandenburg

Woningkaart

1914-1936 – Jacob Brandenburg
1936-1937 – Kornelis Seinstra
1937-1948 – Sjoerd Looienga
1948-1952 – Aart Hamstra
1952-1953 – Gosse van der Plaats
1953-1956 – Sierd de Jong
1956-1972 – Klaas Nijdam
1972-heden – Jan Buit (overleden), weduwe Buit

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.