Gegevens bouw

  • Oorspronkelijk: 1843

    Bouwvergunning: Luitje Gerkes Wouda (zie tijdlijn)

    Kadastraal: Knijpe B 2518

Nijskjirrich

Op deze plaats werd de eerste woning gebouwd in 1843. Luitjen Gerkes Wouda kreeg vergunning om op deze plaats aan de Heidelaan “een klein huisje met een tuintje” te bouwen.

Lees meer over Luitjen Gerkes Wouda in het stamboomonderzoek van dhr. Bote Knol over “De Wouda’s een Schoterlands geslacht”.

Tijdlijn

1843

Luitje Gerkes Wouda laat een klein huisje met een tuintje bouwen op wat nu is Heidelaan 1. Echter in die tijd was de nummering anders. Een zgn. “doorlopende nummering”. Toen was het adres “Oudeschoot nummer 61r”.

1850 - 1870

Jeltje Jochems Hoornveld geb. 11-08-1819 te Luinjeberd, arbeidster, weduwe van Luitjen Gerkes Wouda
Kinderen: Jochen Luitjens Wouda geb. 10-05-1841 te St. Johannesga, Gerke Luitjens Wouda geb. 1-02-1843 te Rottum, Sijtse Luitjens Wouda geb. 11-12-1845
1870 - 1879

Siebe Woudstra geb. 26-05-1826, Veehouder
Gehuwd met Alida Bakker geb. 19-05-1832
Kinderen: Jantje, Jeltje, Elisabeth, Dina, Hendrik, Siebren, Jelle
1879 - 1899

(huisnr. 176)

Nu wordt het adres “Oudeschoot nr. 176”)

Sjoerd Koopmans geb. 13-04-1846 te Ureterp, arbeider
Gehuwd met: Janke Nijenhuis geb. 9-10-1847 te Oudehorne
Kinderen: Hijlkje, Andriesje

Jan van der Honing
Jan Hanzes Woudstra

1899 - 1903

Jan van der Honing geb. 4-02-1839
Gehuwd met Evertje Jans Pietersma geb. 1-01-1844
Kinderen: 3

Jan Hanzes Woudstra geb. 9-08-1810
Gehuwd met Teuntje Jans Bosma geb. 12-12-1819

Siebren Kooistra geb. 14-03-1859, Tuinknecht
Gehuwd met Roelofje Hendriks Bakker geb. 18-03-1861 te Tjalleberd
Kinderen: Franke, Hendrik

1903 - 1905

Tolbert Donker geb. 3-04-1854 te Makkinga, arbeider
Gehuwd met Loltje van der Tuin geb. 31-07-1853 te Nieuweschoot
Kinderen: Joukje
1905 - 1909

Sjoerd Amoraal geb. 13-05-1879, arbeider
Gehuwd met Eelkje Woudstra geb. 20-01-1879
Kinderen: 4 dochters
1911 - 1917

Hendrik Bakker geb. 31-03-1853 te Heren, tuinman
Gehuwd met Minke Postma geb. 29-04-1866 te Hoogezand
Kinderen: Abraham, Doede
1917 - 1919

In deze tijd wordt het huisnummer “Oudeschoot nr. 296”.

Tjeerd de Haan geb. 21-07-1887 te Lippenhuizen, arbeider
Gehuwd met Sipkje Vis geb. 20-06-1887 te Benedenknijpe
Kinderen: Marijke, Sietze

Mogelijk inwonend van 22-07-1918 tot 18-10-1918: Jentje Akkerman (niet verwand) geb. 24-11-1893 te Lippenhuizen, tuinman

1919 - 1935

Nu wordt het huisnummer gewijzigd in “Oudeschoot” 17b” echter, in ca. 1930 wordt adres “Oranjewoud 79” (Oranjewoud had in die tijd de ‘dorpsstatus’ verworven.

Tjeerd Oosterhof geb. 17-10-1871 te Terwispel, arbeider
Gehuwd met Trijntje Idzinga geb. 1-10 1869 te Lippenhuizen
Kinderen: Trijntje, Jelle, Eile

1935 - 1937

Gerrit Scheper
Vorige adres: Oranjewoud 136
Verhuist op 12-05-1937 naar Oranjewoud 158
1937 - 1946

Gerrit de Jong, overleden op 12-09-1946
Vorig adres: Oranjewoud 290
1946 - 1949

Saakje wed. van G. van Wouden, overleden op 9-01-1949

Mogelijk inwonend van 21-11-1946 tot 5-03-1949: Sjoerd de Jong
Verhuisd op 5-03-1949 naar Oranjewoud 162

1949 - 1968

Bote Maat komt van het adres Oranjewoud 162 en is gehuwd met Margje Hof

Dochter Alie Maat trouwt op 12 september 1956 met Jan Klijnstra.
Het paar gaat wonen in een noodwoning achter nr. 1

Bote Maat overlijd op 7 februari 1968. Margje Hof, de weduwe van Bote blijft op Heidelaan 1 wonen.

1968 - ?

Margje Hof, de weduwe van Bote Maat blijft op Heidelaan 1 wonen.
2004 - heden

De woning wordt gekocht door de fam. Faase die de woning heeft gerenoveerd tot de situatie zoals die nu is.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.