Gegevens bouw

  • De geschiedenis van Heidelaan 17 gaat terug tot het jaar 1874 toen Jochem Wouda hier eigenhandig een ‘eenvoudige maar nette woning’ bouwde.

Nijskjirrich

Heidelaan 17 is de bakermat van zaadhandel Wouda te Oranjewoud

Oprichter en pionier Jochem Luitjens Wouda kocht als 33-jarige arbeider in 1874 voor f 500 een ‘pondemaat grond’ aan de Heidelaan nummer 17. In de tuin ernaast begon hij groente te kweken en ontwikkelde zich zaadhandel Wouda (lees meer).

De bakermat van zaadhandel Wouda

Uit “Een eeuw in het zaad”. Noorder rondblik van 7 juni 1974

Zaadhandel Wouda te Oranjewoud bekend in heel het land bestaat 100 jaar. De oprichter en pionier was Jochem Luitjens Wouda, geboren te St. Johannesga in 1841 en overleden in 1927 te Oranjewoud toen hij 85 jaar oud was. Als 33-jarige arbeider kocht hij in 1874 voor f 500 een pondemaat grond aan de Heidelaan te Oranjewoud met de bedoeling er een huis op te bouwen. Dat deed hij zelf en in een week was de eenvoudige maar nette woning klaar. In de tuin ernaast begon hij groente te kweken. Uit dat eenvoudige zaadje ontwikkelde zich de nu bekende zaadhandel Wouda.

In 1908 droeg de grondlegger zijn zaadhandel over aan zijn jongste zoon Gerke. In 1945 werd er een NV van gemaakt.

Het bedrijf is zo groot geworden doordat de Wouda ’s er dag en nacht aan gewerkt hebben.

Ook ijverden ze veel voor kerk en school en op sociaal terrein  

Nog steeds glas...

De huidige bewoners Menko en Jannie Terpstra vinden nog regelmatig glas in de tuin

Op 18 februari 2020 spraken we met de huidige bewoner, de heer Terpstra, die we juist een paar weken daarvoor hadden ontmoet in het ‘oud archief’ van de gemeente Heerenveen. Hij was met name geïnteresseerd in de vorige bewoners van zijn huis en dan in het bijzonder de familie Wouda. Dhr. Terpstra wist dat er in zijn huis Wouda’s gewoond hadden en ook dat er een tuinderij met kassen gestaan moest hebben. Hier waren ze al vrij snel na de verhuizing achter gekomen toen ze in de tuin bezig waren. In vooral het achterste gedeelte van de tuin vonden ze heel veel glas van de inmiddels afgebroken kassen. En nog steeds als hij in de tuin bezig is, komen er nog altijd glasscherven boven. Niet zo verwonderlijk want In het verleden zo bleek uit het onderzoek hebben op zijn erf, dat in de tijd van Wouda veel groter was, grote glazen kassen en lage broeiramen gestaan.

Tijdlijn

1874

Hier begint de geschiedenis van Heidelaan 17

Jochem Luitjens Wouda koopt als 33-jarige arbeider voor 500 gulden een ‘pondemaat grond’ aan de Heidelaan nummer 17 en bouwt daar eigenhandig een ‘eenvoudige doch nette woning’.

In de tuin ernaast begon Wouda groente te kweken en ontwikkelde zich zaadhandel Wouda.

1900

Bewoners

Luitzen Wouda, tuinman en Hiltje Popma.

Zij hadden zeven kinderen, 3 dochters, Lutske, Meintje en Jeltje en 4 zonen, Jochem, Albert, Bote en Roelof.

1909

Bewoners

Jochem Luitjens Wouda, tuinman, Meintje Jongsma en hun twee dochters Jeltje en Trijntje
1932

Bewoners

Ugo Boxma en Johanna Cath. Riksma met hun twee kinderen Trijntje en Piet.

Van 1938 tot 1939 woonde Harme Koenen op nr. 17

1939

Bewoners

Luitzen Wouda
1952

Bewoners

Fam. Mulder bij het afscheid van Wouda.

In 1952, een jaar na hun huwelijk, gaan Andries Mulder en zijn vrouw Hasseltje Koning op nummer 17 wonen. De kinderen Tineke en Hendrik worden er geboren.

Bij het gezin Mulder draait het om grond en alles wat dat opbrengt. Andries werkt al vanaf zijn 13e voor Wouda en zal ook zijn hele leven voor Wouda’s zaden (en later ’tuincentrum’) blijven werken. Bij zijn afscheid verscheen er een mooi artikel in de krant.

Overlijden Andries Mulder

Andries Mulder heeft slechts twee weken mogen genieten van zijn pensioen na ruim 47 jaar Wouda’s zaden en tuincentrum. Hij overlijd op 18 januari 1986.
1986

Bewoners

Na het overlijden van Andries Mulder heeft zoon Hendrik Mulder met zijn vrouw Willy Brouwer er tot hun scheiding in 1994 gewoond.
1987

Bewoners

Hendrik Mulder ontvangt op 2 juli 1987 een vergunning voor het vergroten van de woning. De bouwsom bedraagt 15.000 gulden.

In dit zelfde jaar vraagt dhr. Jan Haanstra, Ampérelaan 2, Heerenveen-zuid bouwvergunning voor het plaatsen van een broeikas op terrein Heidelaan 17 (voor Wouda?): deels achter nr. 15. De vergunning is verleend op 28 augustus 1987.

1995

Bewoners

Menko en Jannie Terpstra kopen de woning van dhr. Dirk Smilde. Dhr. Smilde had meer grond en woningen aan de Heidelaan in zijn bezit.

De Terpstra’s vragen een bouwvergunning voor het vergroten van de woning en berging. Voor de bouwsom van 150.000 gulden bouwen ze er een prachtig woonboerderijtje met fraaie gele steentjes.

2002

Bouwvergunning

De fam. Terpstra vraagt bouwvergunning voor een schuur met overkapping bij de woning. De vergunning wordt verleend op 6 augustus 2002. De bouwsom bedraagt 20.000 gulden. Terpstra bouwt de schuur in eigen beheer.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.