STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

MIENSKIP IN ORANJEWOUD

Mienskip, in het Nederlands ‘gemeenschap’, maar ‘Mienskip’ betekent veel meer. Mienskip is de onderlinge verbondenheid die wordt ingezet om de gemeenschap te beschermen. Deze is vroeger ontstaan door de strijd tegen het water; men moest de krachten bundelen om terpen en dijken te kunnen bouwen.

Vandaag de dag uit de Mienskip zich in allerlei vormen van samenwerken. Van burenhulp tot straatfeesten en het organiseren van uitjes voor bejaarde dorpsgenoten tot en met de vele activiteiten die worden georganiseerd door de verenigingen in Oranjewoud. Zij dragen allemaal bij aan de ‘Mienskip’ in het dorp.