STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

Cor Hoekstra (CORK)

(1931-1996)

Cor Hoekstra was onderwijzer aan de Albertine Agnesschool

Van onderwijzer naar cartoonist

Cor Hoekstra (1931-1996), geboren in Franeker, was opgeleid tot onderwijzer. Tijdens zijn militaire dienstplicht begon hij met tekenen voor het personeelsblad van de vliegbasis in Leeuwarden. Na 6 jaar als onderwijzer werkzaam te zijn geweest aan de Albertine Agnesschool te Oranjewoud zei hij in 1961 de school vaarwel.

Al tijdens zijn periode als onderwijzer bouwde hij zijn eigen bedrijf op. Hij stuurde zijn cartoons naar de Friese Koerier in Heerenveen en vervolgens naar een aantal andere bladen. Eerst in Nederland. Maar na verloop van tijd ook naar buitenlandse kranten en tijdschriften, waaronder de Frankfurter Allgemeine Zeitung, Oost Europese, Japanse en Arabische bladen. In 1990 werden ze in 35 landen gepubliceerd. In zijn cartoons richtte hij zich vooral op misstanden in diverse sectoren van de maatschappij. In het begin waren ze vrij onschuldig; een lantaarnpaal die water in plaats van licht geeft. Later wist hij haarscherp in beeld te brengen wat er in de maatschappij fout liep: luchtvervuiling, mismanagement, sportverdwazing en televisieverslaving waren bekende thema’s. Zijn cartoons van het voetbal en van de ‘voetbalsupporters’ waren geliefd bij de redacties.

Ook de inspiraties die hij heeft opgedaan tijdens zijn militaire dienst heeft hij gedurende zijn hele werkzame leven gebruikt. Mensen in uniform wekten bij hem snel argwaan. Andere onderwerpen waren techniek en milieu. De tekenstijl van CORK was heel herkenbaar. In 1971 ontving hij de ‘Award for Magazine Art’. Een Amerikaanse jury koos hem op grond van 300-400 cartoons die verschenen in kranten in de VS, Japan en verschillende andere landen. Deze Award betekend voor CORK een extra erkenning. In de jaren 80, van de vorige eeuw, verzorgde CORK de achterpagina van het Friese tijdschrift De Strikel, die hij steeds weer wist te voorzien van spottende Friestalige strips.

Op politiek gebied was hij niet echt actief, vooral omdat hij, zoals hij dat zelf zei, de secundair werkte. Toch heeft hij de laatste periode, voor zijn overlijden, zijn licht laten schijnen over de Leeuwarder politiek. Hij dreef daarin de spot met de cultuurpolitiek en de financiële debacles. Ook maakte hij Friestalig materiaal tijdens zijn kortstondige samenwerking met Rients Gratema. Maar hij tekende ook voor bedrijven en verenigingen in Oranjewoud, zoals voor Wouda’s zaden, de zangvereniging ‘De Woudklank’ en uiteraard voor de Albertine Agnesschool. Ook zijn heel wat poëzie albums van zijn oud-leerlingen voorzien van mooie tekeningen.

(bron Heerenveense Courant/125 jaar Openbaar Onderwijs in Oranjewoud)
Uit zijn periode als onderwijzer aan de Albertine Agnesschool zijn enkele prachtige poësie-album herinneringen aan ‘meester Hoekstra’ bewaard gebleven:
Deze prachtige tekening van Cor Hoekstra voor de Albertinge Agnesschool is gemaakt door oud-leerling Jan Schokker. Achter het raam is meester Brandma te zien...

Cartoons van CORK