STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

DE NIJHORST

Na de verkoop van Hermastate met de tuin rondom in 1912 behield A.G. Wassenaar het noordelijke gedeelte van zijn bezit met het koetshuis om er vervolgens een comfortabel en ruim woonhuis te laten bouwen.

Gegevens bouw

  • 1912

    Bouw van een comfortabel en ruim woonhuis

    Ontwerp: architect C.J. Wierda, Heerenveen

    Opdracht: A.G. Wassenaar, Oudeschoot

Een 'sober bakstenen gebouw'

A.G. Wassenaar gaf de architect C.J. Wierda uit Heerenveen opdracht om een fraaie villa te ontwerpen. De architect ontwierp in 1913 een “sober bakstenen gebouw” waarin de decoratie tot een aantal sierbanden ter beklemtoning van enkele architectonische details is beperkt. Een uiterst heldere stijl met duidelijke structuur en massawerking is typerend voor de tijd, toen de architecten Berlage, De Bazel en anderen een typisch Hollandse baksteen-architectuur hadden ontwikkeld.

Wierda was blijkens zijn tekeningen voor De Nijhorst een architect die van de eigentijdse ontwikkelingen op de hoogte was. Bovendien had hij een goed voorbeeld binnen handbereik, de villa Woudoord van architect De Bazel aan de Grindweg…

Bij het huis hoorde een garage, bergplaats, tuin en bosgrond. De tuin was volgens een strak geometrisch principe aangelegd en in het midden bevond zich een perk met rozen.

Sinds de aankoop door huisarts dr. J. Gol  in 1937 bewoonden verschillende leden van zijn familie De Nijhorst, waardoor de naam van dit geslacht meer dan een halve eeuw met De Nijhorst is verbonden.

Thans is de villa – en het in 2002 aangebouwde gedeelte – in gebruik als kantoorpand van Holwerda Shipmanagement.

De Nijhorst in 1916 met de strak geometrische tuin met in het midden een perk met rozen.

Tijdlijn De Nijhorst

1913

Nieuwbouw

Gebouwd in opdracht van de heer A.G. Wassenaar die daarvoor eigenaar was van het naastgelegen Herema State.
1916

Nieuwe eigenaar

Nog geen drie jaar later verkoopt Wassenaar De Nijhorst aan koopman H.J.W. Terlet uit Oudeschoot.
1920

Nieuwe eigenaar

Koopman Terlet deed zijn bezit al in 1920 van de hand. De nieuwe eigenaar werd Maurits Johan Pico Diederik baron van Harinxma thoe Slooten, rechter in de arrondissementsrechtbank te Heerenveen.

Van Harinxma thoe Slooten verwierf de ‘Villa met tuinmanswoning en meerdere gebouwen, erven , moestuin, boomgaard en bos” voor het bedrag van f 40.000,–. In de koop waren ook zonneschermen, bloem- en broeibakken en “ronde bollen, dienende ter versiering van voormuur” inbegrepen. Hij bewoonde met zijn vrouw – en tevens nicht – Clara Feyona barones van Harinxma thoe Slooten het huis tot zijn dood in 1936. Zijn vrouw bleef er nog een jaar na zijn dood wonen.

1937

Nieuwe eigenaar

In 1937 verkocht barones Harinxma thoe Slooten de villa die naar haar moeder, “Walburga”, was omgedoopt aan dr. J.H. Gol. Het tuinmanshuis aan de zuidzijde van de villa bood ze apart te koop aan. Ebele Jans Heida werd koper en stichtte hier een kwekerijtje.

Dr. J.H. Gol vestigde zich als huisarts in De Nijhorst. Later werd de praktijk en de villa overgenomen door zijn zoon H.R. Gol.

1999

Nieuwe eigenaar

In april 1999 draagt huisarts Henk Gol de praktijk over aan een huisartsengroepspraktijk. De villa wordt verkocht aan de familie Holwerda die haar scheepvaartkantoor eerder in Heremastate huisvestte. Na een ingrijpende ver- en uitbouw wordt De Nijhorst het kantoor van Holwerda Shipmanagement.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.