STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

STRATEN, LANEN, WONINGEN EN BEWONERS

Met de toename van het aantal huizen in Oranjewoud nam ook het aan aantal wegen, straten en lanen toe. In het begin waren dat de Bieruma Oostingweg (Zandweg, Lijkweg, Grindweg en Macadamweg), met een aftakking naar Pauwenburg de Brongergalaan, maar al snel kwam daar de Kon. Julianaweg (Zandweg, Klinkerweg) bij en midden 19e eeuw kwamen ook de Heidelaan en Brouwerslaan voor op kaarten.

Nieuwe Straatnamen te Oranjewoud

Herinnering aan bekende persoonlijkheden of families

(krantenartikel uit de Heerenveense Courier van 1949)

De Heidelaan

Onze zoektocht naar de geschiedenis van de bewoners van Oranjewoud begint bij de Heidelaan.

Lees meer

Marijke Muoiwei, Brongergea

De weg is zonder benaming reeds aangegeven op de kaart van Schotanus/Halma van 1718; op de kaart van Eekhof van 1848 wordt een deel van de weg aangeduid als ‘Brongerga-laan’.

Lees meer

Bieruma Oostingweg

De Bieruma Oostingweg komt, als onderdeel van de weg naar Katlijk, reeds voor op de gemeentekaart van Schotanus/Halma van 1718.
Lees meer