STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

HALFWEG, TROPENFAUNA, HOF VAN DE KONING

De geschiedenis van het huidige restaurant Hof van de Koning gaat terug naar ca. 1890 toen J.R. Kunst aan het “Oranjewoudstervoetpad” een pleisterplaat met de naam “Halfweg” opende.

In 1930 breidt Keimpe Annes Dijksma, veehouder te Oranjewoud, het etablissement uit en verzoekt hij om een koepel te mogen plaatsen in de tuin in verband met het toenemende aantal badgasten.

Badpaviljoen - café Halfweg

Een jaar later, in 1931 verleende het bestuur van de “Vereniging tot Instandhouding der Bad- en Zweminrichting” gevestigd te Heerenveen gemeente Schoterland etc., in hunne hoedanigheid aan Keimpe Annes Dijksma, veehouder wonende te Oranjewoud, vergunning om aan de badgasten consumptieartikelen te verkopen.

Met de vergunning die de heer Dijksma in 1931 kreeg startte in feite de horecabestemming op deze plaats. Achtereenvolgens waren er diverse uitbreidingen en verbouwingen en wisselde de naam van “Badpaviljoen” met ‘koepel’, terras, zwembad, tennisbanen en speeltuin naar “Café Halfweg” (rustpunt voor wandelaars, melksalon) en later in 1955 in “Tropenfauna”, met het gelijknamige ‘vogelpark’. In 1995 werd de naam “De Koningshof” en in 2019 “Hof van de Koning”

Restaurant Tropenfauna

Leeuwarder initiatief schept groot vogelpark: Oranjewoud krijgt recreatieoord door hobby van de heer F. Wink

EEN LEEUWARDER ASSURADEUR, de heer F. Wink, gaat zijn werkkring vaarwel zeggen en maakt van zijn hobby een beroep. De heer Wink is namelijk een verwoed vogelliefhebber en heeft in zijn tuin aan de Emmakade dan ook vele volières met ettelijke zeldzame dieren. Deze vogels en nog een aantal aan te kopen dieren zullen worden ondergebracht in een nieuw aan te leggen vogelpark, dat bij Oranjewoud komt. De heer Wink gaat daar dan zijn intrek nemen in “Het Badpaviljoen”, dat hij reeds heeft aangekocht en dat een flinke verbouwing en uitbreiding zal ondergaan. Het vogelpark, dat door middel van een tunnel onder de Rijksweg 43 door een verbinding heeft met het paviljoen, krijgt de naam “Tropenfauna”. Dit in navolging van de tentoonstelling met dezelfde naam die verleden jaar in Leeuwarden is gehouden en waarvan de heer Wink één der organisatoren was. De naam geeft bovendien duidelijk de herkomst aan van de meeste vogels, die de heer Wink reeds in zijn bezit heeft en die nog zullen worden aangekocht.

Lees verder >

1963: AUTOMARKT IN HEERENVEEN

De heer Wink kocht ook de naastgelegen tennisbanen waar een parkeerterrein werd geschapen. Een van de eerste evenementen op dit terrein was gelijk een grote; in navolging met de shows in de RAI in Amsterdam: de primeur op het parkeerterrein van Tropenfauna.

Het krantenbericht:

Uitgaande van het district Friesland van de bond van automobielhandelaren en garagehouders in Nederland (BOVAG) is donderdag in Heerenveen een automarkt gehouden, welke als een experiment voor het gehele noorden van ons land moet worden beschouwd.

Alle wagens waren voorzien van een keuringsinsigne en certificaat van de veiligheidsinspectie. Deze markt werd gehouden in navolging van de markten in het Raigebouw en in Limburg. De ruim zestig aanwezige wagens kwamen hoofdzakelijk uit het midden en zwaarder genre.

De prijzen liepen van f 12500,- tot f 8000,-. De onkosten van de markt, die veel publiek trok, worden per deelnemer per wagen omgeslagen. Het ligt in de bedoeling voorlopig vier maal per jaar een dergelijke markt te houden.

Restaurant De Koningshof

In 1995 wordt Tropenfauna overgenomen door een oude bekende: oud-Wâldster – hij woonde tot z’n dertigste in Oranjewoud – Frans de Koning komt van Harderwijk terug naar het oude nest en neemt het restaurant over en doopt het om in “De Koningshof”.

Want, aldus Koning: “Oranjewoud is het mooiste gebied van Friesland” in een artikel in de Heerenveense Courant in 1999.

De Koningshof vervult ook een dorpsfunctie. De verenigingen van Oranjewoud zijn er sinds jaar en dag te vinden voor vergaderingen, repetities en uitvoeringen. Beroemd is ondertussen de prachtige foto van De Heidebloem die in de ‘concertzaal’ is genomen. Koning sponsort menige dorpsactiviteit en stelt regelmatig de spullen uit het restaurant beschikbaar.

Koning heeft hard gewerkt om te bereiken wat hij nu heeft bereikt. “Alles moest gerenoveerd worden en straks als de snelweg klaar is, gaan we weer verbouwen. We krijgen een geheel nieuwe keuken en een verblijfsruimte voor het personeel. Het terrein voor wordt opgeknapt en er worden lantaarns geplaatst, achter komt een mooie wandeltuin en in de vijver wordt een fontein eplaatst. Onder adres wordt ook veranderd van de Binnenweg naar de Prinsenweg 1. Via de Rottumerweg zijn we zo makkelijker bereikbaar en hoeven de bezoekers niet meer binnendoor”.

Lees het artikel >

Restaurant Hof van de Koning

In 2019 wordt De Koningshof “Hof van de Koning”. De zaak sluit een paar weken voor een uitgebreide renovatie en een nieuwe inrichting. Op de website lezen we:

Bij ons mogen gasten zich een avond lang Koning en Koningin voelen. Of een saaie dinsdag opfleuren met een verrukkelijke lunch. Ja, we zijn een tikkeltje voornaam en Bourgondisch – je gaat niet elke dag samen uit eten! – maar toch vooral vriendelijk gastvrij. Een warm thuis, voor wie iets wil vieren met vorstelijke verwennerij. Met ruime gratis (goed verlichte) parkeergelegenheid.

Was er in elke stad maar één zo’n fijn restaurant.
Heerenveen heeft het.

 

Tijdlijn

1893

Horeca - Melksalon ``Halfweg`` Oranjewoudstervoetpad

Op 20 mei 1893 adverteert J.R. Kunst met “Melkinrichting Halfweg” en logeermogelijkheid voor twee kostgangers aanbied met “vrij kamertje” of “voor iemand die voor de gezondheid in het Oranjewoud wenst te logeren”.

Ondergetekende houdt zich beleefd aanbevolen bij Woudbezoekers van Heerenveen en omstreken. Heerlijke gelegenheid tot rustplaats. Melk 3 cts per glas. “Aan het zelfde adres een extra koekalf te koop, 3 weken oud.”

Jelle Reitzes Kunst, geb. 20-09-1846 Oosterzee, inwonend sinds october 1880 bij zijn schoonmoeder Geertje Jans Jonkman-van der Haag, samen met zijn vrouw Dettje Jonkman, geb. 1-2-1855 Nieuweschoot. Daar worden hun kinderen geboren, t.w. Ina, Piertje, Roelofje en Reitze.

Horeca - Melksalon ``Halfweg`` Oranjewoudstervoetpad

Op 20 mei 1893 adverteert J.R. Kunst met “Melkinrichting Halfweg” en logeermogelijkheid voor twee kostgangers aanbied met “vrij kamertje” of “voor iemand die voor de gezondheid in het Oranjewoud wenst te logeren”.

``Melkinrichting Halfweg``

J.R. Kunst adverteert op 27 juli 1894 weer: “Gezelschappen die het Oranjewoud wensen te bezoeken en van de Melkinrichting “Halfweg” gebruik wensen te maken, worden beleefdelijk verzocht 3 á 4 dagen van te voren kennis te geven. Let op de melk, 3 cts per glas”.

Op 25 augustus 1895: “Melkinrichting Halfweg” (voetpad). Vreemdelingen, die het Oranjewoud bezoeken en van de Melkinrichting gebruik wensen te maken, slaan gerust het laantje in bij “Huis ten Woude” zonder inlichtingen te vragen. Let op de melk 3 ct per glas. Gezelschappen worden vriendelijk verzocht hunne komst 3 á 4 dagen van te voren te willen berichten. Onder aanbeveling, J.R. Kunst.

1899

Boelgoed aan het Oranjewoudster voetpad

Op 15 maart 1899 wordt een Boelgoed aan het Oranjewoudster voetpad door notaris R. Barendse aangekondigd. Het boelgoed vind plaats op vrijdag 24 maart 1899 ’ten sterfhuize van de weduwe van F.H. Jonkman’ en behelst ‘enige meubelen en huisgeraden’
1930

Badpaviljoen café Halfweg

In 1930 start veehouder K. Dijksma met de ‘horeca-activiteiten’ in zijn tuin waar bijna een eeuw later restaurant “Hof van de Koning” is gevestigd.

De heer Dijkstra verzoekt de gemeente om een zng. “koepel” te mogen plaatsen in zijn tuin om om extra zitplaatsen te bieden aan de badgasten van het naastgelegen natuurbad Oranjewoud.

1931

Bouwvergunning en concertzaal

De bouwvergunning voor de koepel wordt verleend. En op 7 oktober van datzelfde jaar vraagt dhr. Dijkstra een bouwvergunning aan voor een op te richten gebouw ‘Concertzaal’, naar een ontwerp van architect C.J. Wierda te Heerenveen. Drie weken later, op 2 november wordt de bouwvergunning al verleend en kan direct met de bouw van de zaal worden begonnen door aannemer Wierda uit Heerenveen.

In hetzelfde jaar verleent het bestuur van de vereniging tot Instandhouding der Bad- en Zweminrichting, gevestigd te Heerenveen gemeente Schoterland etc., in hunne hoedanigheid een vergunning aan Keimpe Annes Dijksma,  veehouder wonende te Oranjewoud, aan de badgasten consumptieartikelen te verkopen.

 

Een jaar later, op 8 november 1932 wordt de opening van de nieuwe concertzaal feestelijk gevierd.

1938

Uitbreiding van het assortiment

Dijksma vraag aan het bestuur uitbreiding van het assortiment met meer chocolade en zo mogelijk een zitje met een paar rieten stoelen…

Op 19 april 1940 meldt het bestuur dhr. Dijksma schriftelijk dat de verkoop van versnaperingen voortaan uitsluitend aan de badmeester wordt gegund. Tot wederopzegging mag hij wel ijs en dranken als koffie, thee en limonade verkopen. Dijksma maak hiertegen direct bezwaar want “dit klopt niet de met toentertijd in goed vertrouwen gemaakte afspraken”.

1950

De toegangsweg

Dhr. Dijksma vraagt het bestuur om de toegangsweg naar het zwembad te voorzien van een deklaag. Zelf heeft hij vorig jaar al een onderlaag aangebracht die echter bij droog weer veel stof doet opwaaien.
1955

De toegangsweg

Het gemeentebestuur is doende de weg naar het zwembad in eigendom te verkrijgen. Het wachten is nog op toestemming van Dijksma als mede eigenaar van de weg. Het vermoeden is dat Dijksma dit gebruikt als stok achter de deur om het bestuur aan de gemaakte afspraken uit 1940 te houden.

Dijksma overleden

Op 24 december 1955 overlijd Keimpe Annes Dijksma.
1960

De toegangsweg

Het gemeentebestuur besluit tot verharding van toegangsweg naar het badpaviljoen, zwembad en vogelpark.
1960

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.