Gegevens bouw

  • De datum van de eerste bebouwing is nog onbekend. De oorspronkelijke woning werd in 1955 afgebroken.

    Vervolgens liet J. van Oosten een nieuwe woning bouwen door de gebr. Jongsma uit Oudeschoot.

    In 2009 wordt deze woning gesloopt en laat G. Schuttert de huidige woning bouwen.

Nijskjirrich

Aldus de verkoopadvertentie in 1987:

Landelijk gelegen woning

Met garage/werkplaats en enig land, groot 17.93 are.

 

Van 1941 tot 1988 woonde hier de familie Van Oosten. Johannes van Oosten was een groot tuinliefhebber en stond de buren regelmatig bij met het onderhoud van hun tuinen.

Tijdlijn

1908

Bewoners

De eerst bekende bewoners van de oorspronkelijke woning waren Ruurd Willems Koopmans en Trijntje Vogel. Zij woonden hier tot 1934 met nu vier kinderen, dochters Geertje, Jeltje en zonen Willem en Arie.
1934

Bewoners

De daarop volgende vier jaar woonden hier de weduwe Aaltje Klazes Overwijk-de Jong en Jelle de Vries met zijn vrouw Aaltje Overwijk met hun twee dochters Kornelia en Aaltje.
1934

Bewoners

Ook de volgende bewoner, dhr. Wobbe Tuiten bleef hier vier jaar wonen.
1938

Bewoners

De volgende drie jaar woonde dhr. Gerrit de Wolf op nummer 19.

Uit deze advertentie van 4 augustus 1941 na het overlijden van Gerrit de Wolf blijkt dat het oorspronkelijke huis bestond uit twee woningen…

1941

Nieuwe eigenaar

In 1941 koopt Johannes van Oosten het tot krot vervallen huis aan de Heidelaan 19. Hij dient in 1955 bij het gemeentebestuur van Heerenveen een verzoek voor krot-pruimingsbijdrage in. De premie wordt toegekend. Het startschot voor de sloop en vervolgens de nieuwbouw. De bouwvergunning wordt in september van 1955 verleend.
1988

Bewoners

De familie Van Oosten blijft hier tot 1987 wonen. Op 24 juli van dat jaar wordt de “Landelijk gelegen woning” te koop aangeboden.

Dhr. L. Zwaagstra wordt de nieuwe eigenaar. Hij laat in 1988 een berging bij de woning bouwen. Op de bijbehorende kadastrale kaart is mooi te zien hoe groot de kavels aan de Heidelaan oorspronkelijk waren…

2009

Bewoners

In 2009 laat G.J. Schuttert op dit adres de huidige woning bouwen.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.