Gegevens bouw

  • Op 28 mei 1930 behandeld de gemeenteraad va Schoterland een verzoek van David Meester om een woning te mogen bouwen ter vervanging van een bewoonde keetwoning aan de Heidelaan.

Nijskjirrich

Deze locatie was van 1930 tot 2020 onbewoond. Er zijn geen woningkaarten en bouwvergunningen, van zowel de oude  als de nieuwe situatie.

Oorspronkelijk hebben ook op dit adres twee woningen gestaan, nr. 36 en 37.

Van de laatste bewoner en eigenaar van nr. 36 zijn onderstaande gegevens gevonden in het ‘oud’ Gemeentearchief.

De woning aan de Casimirlaan 14 is gebouwd op het oorspronkelijke perceel Heidelaan 37. Voor de ontsluiting is gekozen voor de Casimirlaan, net als bij v/m Heidelaan nr. 27.

Heidelaan 36 onbewoonbaar verklaard

In 1929-1930 wordt de wonging op nr. 36 (toen 97) onbewoonbaar verklaard. David Meester woont nog precies een jaar op dit adres.

Over de periode dat David Meester met zijn gezin op nr. 36/97 heeft gewoond zijn nog interessante stukken bewaard gebleven.

Op 28 mei 1930 behandeld de gemeenteraad van Schoterland een verzoek van David Meester om een woning te mogen bouwen ter vervanging van een bewoonde keetwoning aan de Heidelaan.

Op 25 augustus 1930 besluit de gemeenteraad dat de woning Heidelaan 36, eigendom van de heer S. Hepkema te Oranjewoud en bewoond door David Meester en gezin, onder bepaling dat de woning moet zijn ontruimd binnen zes maanden na den dag, waarop de tijd tot voorziening tegen dit besluit is verstreken, of bij ingesteld beroep het besluit tot onbewoonbaarverklaring is gehandhaafd.

David Meester heeft het besluit niet afgewacht en het zekere voor het onzekere genomen en is op 15 december vertrokken naar Rottum waar hij met zijn gezin waarschijnlijk een betere woning kon betrekken.

De woning op nr. 36 is in 1930/1931 afgebroken en op deze locatie is nadien geen nieuwe woning meer gebouwd.

De gemeente verklaart de 'keetwoning' onbewoonbaar.

Tijdlijn

Bewoners van Heidelaan 37 van 1860 tot 1930
1931

Woning is in 1930/1931 afgebroken en op deze locatie is geen nieuwe woning gebouwd
2020

Nieuwbouw

In 2020 wordt de kavel opnieuw ingericht en wordt een nieuwe woning gebouwd, met ontsluiting op de Casismiralaan.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.