Gegevens bouw

  • De eerste bewoners waren de weduwe Jeltje Jochems Wouda-Hoornveld met haar kinderen. Zij komen van nr. 9 en 1…

Nijskjirrich

De oudste zoon van oud-bewoner Ernst Dikkerboom heeft samen met zijn vrouw Jennie Bouma jarenlang café “De Knyp” in bezit gehad. Inmiddels woont er weer een nazaat van Anne Dikkerboom in Oranjewoud; zijn achterkleinzoon Erik woont samen met zijn vriendin Gepke en hun twee kinderen aan de Lollius Ademalaan.

Fam. Dikkerboom

Anne Dikkerboom was van beroep grondwerker. Hij kwam uit de bekende Heerenveense baggerfamilie, aannemers die met behulp van baggermolens kanalen en vaarten uitdiepten.

We spraken met Rein Dikkerboom om herinneringen aan zijn jeugd op de Heidelaan op te halen.

Gezinsamenstelling:

Vader: Anne Dikkerboom
Moeder: Aaltje Brandsma, geboren te Wolvega

Kinderen:
Ernst Anne, geboren 1931 (overleden)
Pietje, geboren  1933 (overleden) was getrouwd met Jan van Houten
Femmechien roepnaam Fimmy, geboren 1934/1935? (overleden)
Jellie, geboren 1939 (overleden)
Jochem, geboren 1941
Yme, geboren 1944
Rein, geboren 1950

Wonen aan de Heidelaan

Vader Anne Dikkerboom heeft ondanks zijn geringe inkomen en het grote gezin, kans gezien de woning aan de Heidelaan nr. 27 in 1948 te kopen. Als trouw kerkganger heeft hij nog een beroep gedaan op de kerk om voor borg in aanmerking te komen. Dit werd afgewezen, hetgeen hem een onrechtvaardig gevoel gaf, waardoor hij het besluit nam de kerk te verlaten en uiteindelijk voor het socialisme koos.

Op 25 augustus 1959 vindt aanvraag voor een verbouwing plaats. Deze wordt door de gemeente Heerenveen verleend op 8 september 1959 waarmee de verbouw kon starten.

In 1973 koopt Rein de woning van zijn familie. Hij heeft plannen voor een nieuwe woning op het perceel. Die plannen gaan echter niet door, want hij verkoopt de woning inclusief de bouwtekeningen in 1982 aan de familie Kerkhof, die een nieuwe woning op het perceel laten  bouwen. Rein heeft voor de verkoop de woning tijdelijk verhuurd aan Hendrik Mulder.

Rein bewaart fijne herinneringen aan zijn jeugd in de Heidelaan. “Er was altijd wel wat te beleven. Ravotten met de jongens van Kuperus en veel avonturen beleefd, o.a. met Wim Post van de camping”.

Evenwijdig aan de Heidelaan liep de Middenwijk, deze lag westelijk van de boerderij van Hepkema en stond in verbinding met de Compagnonsvaart. Op deze wijk heeft Rein het schaatsen geleerd en in strenge winters nadien veel geschaatst. En natuurlijk ook op het landijs in de omgeving van de Heidelaan. De woning van fam. Dikkerboom had ’s winters, net als veel andere bewoners ook last van het hoge water. “Dan stond de kelder weer vol water. In 1963 stond het water bij ons tot aan de deur. De schaatsen konden in huis worden ondergebonden. Ook bij de buren, de fam. Grasman”.

Een leuke herinnering is dat Rein’s zwager, Jan van Houten, getrouwd met een van Rein’s zusters, was draglinemachinist bij Ruurd Hoeksma, die een aannemer/grondbedrijf had aan de van der Sluislaan te Oranjewoud. Rein was al op jonge leeftijd zeer geinterreseerd in kranen en alles wat met grondverzet te maken had. Jan was een stuk ouder en hij had voor de jonge, kleine Rein speciaal een krukje in de kraan gemaakt zodat als Rein bij de graafwerkzaamheden te Brongergea langskwam hij op dat krukje kon zitten en zogenaamd ook de kraan kon bedienen. Later is Rein ook een periode kraanmachinist geweest, zelfs een poosje bij de firma R. Hoeksma. Een van zijn werken was het dempen van de Compagnonsvaart in De Knipe. Later is Rein grondverzetmachines gaan verkopen, wat hij tot zijn pensioen is blijven doen.

Voetballen en muziek

Rein kon zijn energie naast het schaatsen vooral kwijt in het voetballen. Hij heeft het zelfs tot semiprof “geschopt”. Zoals Cruijff het leerde op straat was Rein elke dag te vinden op het trapveldje aan de Lollius Ademalaan. Hier heeft hij zijn vaardigheden opgedaan. Het voetbalteam van de lagere school in Oranjewoud heeft mede door zijn talent zeer hoog gescoord in de gemeentelijke schoolvoetbalcompetitie. Rein kan zich niet meer herinneren of ze ooit kampioen van Heerenveen zijn geworden…

Ook werd Rein door zijn ouders in de gelegenheid gesteld om bij het JHC van Renssencorps in Heerenveen muziek te maken. Hij ging dan samen met Siebren Schouwstra, die woonde om de hoek aan de Pr. Bernhardweg. Rein keek in die tijd ontzettend tegen Siebren op, want “de vader van Siebren gaf les op het corps en hij ging naar de HBS”. Uiteindelijk troffen ze elkaar weer, want Siebren belandde via de ULO op dezelfde ambachtsschool waar Rein de opleiding metaalbewerking volgde.

Rein moest naar Hotel Weener om de olietank voor de verwarming te vullen. Er ging 400 tot 600 liter petroleum in de tank. ’s Avonds kreeg Heida van Makkinga te horen dat er allemaal petroleum in de kelder was gelopen. Uiteindelijk bleek de oorzaak hiervan te zijn dat na de onderhoudsbeurt van de verwarming de leiding nog was afgekoppeld. Het hele hotel stonk naar Petroleum.

Zakgeld van de petroleumboer

In de schoolperiode verdiende Rein zijn zakgeld als hulp van petroleumboer Heida van de Heidelaan nr. 7. Hij heeft dit vier jaar volgehouden en genoot van het werk, vooral van ‘het súteljen langs de klanten’. Hij mocht na een tijdje zelfs op de motorbakfiets rijden en later ook in een 40 km. driewiel bestelautootje. Heida heeft in die periode diverse keren geprobeerd Rein aan zijn dochter Griet te koppelen. Maar vooral van de kant van Rein was er geen klik. Uiteindelijk is het één van de jongens van Kramer uit Brongergea geworden waar Griet nog steeds mee is getrouwd.

Rein moest naar Hotel Weener om de olietank voor de verwarming te vullen. Er ging 400 tot 600 liter petroleum in de tank. ’s Avonds kreeg Heida van Makkinga te horen dat er allemaal petroleum in de kelder was gelopen. Uiteindelijk bleek de oorzaak hiervan te zijn dat na de onderhoudsbeurt van de verwarming de leiding nog was afgekoppeld. Het hele hotel stonk naar Petroleum.

Oudejaarsavond

Op het kruispunt van de Lollius Ademalaan en de Kon. Julianaweg werden, in de tijd dat er nog klinkers lagen, vaak brandjes gestookt. En uiteraard werd er vuurwerk afgestoken. Altijd een gezellige samenscholing van de jeugd met oudejaarsavond. Na de asfaltering kwam dit te vervallen om schade aan de weg te voorkomen. Rein kwam met een stel maten op het idee om een brandje in het tunneltje onder de rijksweg bij Tropenfauna te stichten. Dit liep uit de hand en de tegels knapten door de hitte los van de muur. Enkele dagen daarna melde politie Leijenaar zich bij de fam. Dikkerboom met de vraag of Rein één van de daders was. Rein gaf toe. Vader Anne beloofde aan Leijenaar dat zoon Rein alle schade zou gaan betalen. Door een inzamelingsactie kreeg Rein het geld bij elkaar en kon het geld vervolgens aan de politie worden overhandigd.

Tijdlijn

1874

De eerste bewoners op dit adres

De eerste bewoners die hier volgens het bevolkingsregister van 1860 woonden (eerder ook nr. 9 en 1) waren de weduwe Jeltje Jochems Wouda-Hoonveld en haar zonen Wouda, Jochem Luitjens, Gerke Luitsjens en Sijtse Luitjens
1900

Bewoners

Geert Koopmans, dochter Wietske en zonen Franke en Yde
1911

Bewoners

Johannes Maat en Trijntje Broer

dochters Geeske, Anne en Hiltje, zonen Jan, Germ, Boke, Ewald en Catharinus.

Zoon Germ zou later slager worden in de Lollius Ademalaan.

1939

Verkoop

Tot 1939 wonen Jacob Bosma en zijn vrouw Bijke Cornel op nr. 27.

Na het overlijden van dhr. Bosma wordt de woning ‘uit de hand’ verkocht.

Bewoners

De nieuwe eigenaars zijn Anne Dikkerboom en zijn vrouw Aaltje Brandsma

Uit het huwelijk worden de dochters Femmichjen en Jeltje, zonen Ernst, IJme, Jochem en Rein geboren.

In 1959 wordt een vergunning gevraagd voor de verbouw van de woning.

1976-'82

Bewoners

In deze periode woonden achtereenvolgens: Renske A van der Baan, Wilhelmina A.M. Maas, Maartje Norder, Pieter van Andel, Elektra M. Rietmeijer, Hendrik Mulder en Willy Brouwer op nr. 27
1982

Nieuwe eigenaar

Egbert Kerkhof koopt de woning en pakt zelf een grote verbouwing aan. De garage, berging, douche en wc worden gerenoveerd. Aanvraag bouwvergunning.
1987

Nieuwbouw

Vijf jaar later wordt de woning in eigen beheer geheel vernieuwd.
1997

De gevel wordt voorzien van een schuifpui.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.