STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

DE JONGE SPARTAAN

De oorsprong van het ontstaan van de gymnastiekvereniging De Jonge Spartaan in 1919 is een apart verhaal.

Na de begrafenis van Siebe Oosterhof zaten de vrienden van de overledene bijeen in Hotel Weener, waar het idee ontstond een gymnastiek en atletiekvereniging op te richten.

Oorsprong DJS op begrafenis Siebe Oosterhof

Deze vrienden van de overledene waren de heren Talsma, Altena, Woudstra, Brouwer, de Boer, Oosterhof en van der Veen. Ze besloten het niet bij woorden te laten en zo ontstond op 19 april 1919 de Gymnastiekvereniging De Jonge Spartaan, afgekort DJS.

Eerst werd er geoefend in de Trochreed bij Tjaarda. Dit was een overkapt gebouw waar vroeger de koetsier zijn passagiers liet uitstappen zodat tijdens slecht weer hun klanten niet nat werden. Jurjen de Vries, een koetsier in dienst bij de familie Bieruma Oosting, kwam op het idee zijn baas te vragen om het gebouwtje van notaris van Kouteren te kopen. Dit tweede huis van de notaris stond op de plek waar nu de nieuwe snelweg loopt, vlak bij de Appelhof. De familie Oosting besloot het te kopen, het steen voor steen te laten afbreken en opnieuw op de bouwen aan de Krukmanslaan, op de plaats waar later het huis van CORK stond.

Zo kwam het dat zowel “DJS” evenals de zangvereniging de “Woudklank” en de geheelonthoudersclub van het kleine gebouw gebruik konden maken. De naam van het gebouw werd “Rehoboth” (God heeft ruimte gemaakt (volgens Genesis 26:22)) De huurprijs bedroeg in die jaren fl. 39,- per jaar.

De kachel werd gestookt op cokes

Dat er bij winterdag soms onder moeilijke omstandigheden doorgegaan werd, blijkt uit de verhalen van mevrouw Kamminga, een van de langs aangebleven instructeurs van DJS. Mevrrouw Kamminga: “Er stond een grote kachel, zo’n godin, die gestookt werd op cokes. Die waaide nogal vaak uit. Bovendien was het op de vloer bijna altijd koud. De kachel werd altijd gevuld door mevrouw Koning. Pas veel later kwamen er gaskachels”. Mevr. Kamminga was sinds 1943 lid van DJS en in 1947 vroeg dhr. Jongedijk, leider van de jongens/herenploeg haar om leidster te worden van de meisjes/damesploeg.

1968 - Het verenigingshuis “Rehoboth” in de Krukmanslaan waarvan zowel DJS als de zangvereniging de “Woudklank” en de geheelonthoudersclub gebruik van maakten.

Het ledental groeide explosief

De eerste uitvoering die mevr. Kamminga zich weet te herinneren vond plaats in de “Koepel” tegenover de “Tent”. Gymtoestellen en -materialen werden door de vereniging zelf aangekocht. Dat was destijds een grote uitgave, maar het was mogelijk door explosief aantal groeiende ledental. In de naoorlogse jaren waren dat er zo’n 200. Toen Jongedijk afscheid nam als instructeur heeft de echtgenoot van mevr. Kamminga zijn functie overgenomen.

Als lid van de gymnastiekbond KNGV werd aan veel wedstrijden, turndagen, en gymnastiekdemonstraties meegedaan. Het vervoer naar plaatsen als Joure, Beetsterzwaag, Nij Beets, Langweer en Gorredijk ging ‘gewoon’ op de fiets.

DJS wist veel prijzen in de wacht te slepen, want er werd hard gewerkt door de leiders en de leden. De door de KNGV georganiseerde wedstrijden werden allemaal bezocht.

In 1967 verhuisde de gymnastiekvereniging van Oranjewoud naar Heerenveen-Zuid, waar ze in de lagere school De Schoterschans van de gymzaal gebruik maakten.n Veel leden kwamen uit de omliggende streek en toen “De Akkers” een woonwijk werd waar zich veel jonge gezinnen vestigden werd ook de gymzaal in de school De Commanderije in gebruik genomen. Het aantal leden groeide toen naar zo’n 500.

De uitvoeringen, die overigens in die tijd altijd bij café Oord werden gehouden, moest verdeeld worden over drie avonden vanwege het grote ledenaantal en de daarbij behorende ouders en geinteresseerde familie.

Foto album