Gegevens bouw

  • Ook deze woning ‘met houten schuurtje’ is gebouwd in 1935 in opdracht van dhr. Wietse Fabriek te Oranjewoud

    Gebouwd door: Bouwbedrijf Jongsma, Oudeschoot

Nijskjirrich

Ook deze woning is volgens de bouwvergunning voorzien van “Privaat met ton en regenwaterbak van 4000 liter”, best wel bijzonder voor die tijd.

De herinnering bij deze foto is waarschijnlijk geschreven door de zoon van Klaas Bakker, vorige bewoners van nr. 13: “Op de foto zijn beppe Bakker en oerpake Douwe Lap met hun klein- achterkleinzoon te zien. Evert Jongedijk, zoon van Gooitzen Jongedijk, woonde toen op Heidelaan 21″.

Evert is de fietsenmaker die later op de Kon. Julianaweg nr. 17 (nu Boersma schilders) een fietsenzaak had. Evert Jongedijk kan ik mee ook nog wel herinneren.

Toen ik klein was, hadden hij en mijn pake en beppe allebei een grote hond, die regelmatig met elkaar overhoop lagen. De ‘onze’ heette Leida en staat hieronder op de foto. Dat was nog in de Heidelaan op nr. 13 (naast Fokje). In het loophek sta ik zelf (1951), op de bank zit mijn oerpake Douwe Lap en op de achtergrond Beppe Bakker”.

 

Foto en tekst vonden we bij ons onderzoek. Wie helpt ons aan de details??

Tijdlijn

1934

Nieuwbouw

De woning wordt in 1934 gebouwd in opdracht van Wietse Pieter Fabriek. Hij woont hier echter slechts vier jaar.

 

Tijdens de bouw vraagt Fabriek nog een vergunning aan voor het aanbrengen van een ‘dak-kozijn’.

1938

Bewoners

In de periode ’38-’50 woonde Klaas Bakker op dit adres.

In 1947 wordt het huis (toen nr. 83) te koop aangeboden.

Waarom Bakker nog drie jaar in dit huis woonde en of het toen of pas later verkocht is, is ons niet bekend….

1950

Bewoners

Antoon Kluitenberg
1953

Bewoners

Jacob de Wal.

De Wal vraagt in september 1959 vergunning voor het bouwen van een schuurtje. Aannemer is Fa. G.G. Brouwer te Oranjewoud.

1995

Bewoners

H.J. Visser en J. Hofstra
1999

Bewoners

Mevr. Visser-Blokland wordt de nieuwe bewoonster op nr. 13.

In de loop der jaren zijn er verschillende kleine aanpassingen aan de woning gerealiseerd. Maar in 1999 vraag mevrouw Visser-Blokland een vergunning voor een aanzienlijke vergroting van de woning.

Dakkapel

Kwam eerste bewoner Fabriek nog tijdens de bouw tot de concluse dat een ‘dak-kozijn’ een goed idee was, driekwart eeuw later moet ook mevrouw Visser-Blokland op die gedachte zijn gekomen want ook zij vraagt terwijl de timmerlieden nog maar net klaar zijn vergunning voor het plaatsen van een dakkapel.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.