STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

ZONNEHOF

Oranjewoud kwam in trek bij een steeds breder worden laag van de bevolking. In 1910 werd aan de zuidzijde van de Zandweg, de huidige Koningin Julianaweg, een villa voor de koopman Franciscus Hovens Greve uit Heerenveen gebouwd. Het huis kreeg de naam Zonnehof.

Gegevens bouw

  • 1912

    Bouw van een Landhuis

    Ontwerp: architect C.J. Wierda, Heerenveen

    Opdracht: Franciscus Hovens Greve te Heerenveen

Zonnehof en Anna Schotanus

Op 2 april 1935 was Jacobus Schotanus – de zoon van de nieuwe eigenaar Jan Schotanus – de hoofdbewoner. Volgens de gemeentelijke “kaartenbak en woningkaart” werd het huis tevens bewoond door enkele familieleden van Jacobus, zijn zuster Anna A. Schotanus, nicht Anna Al. Schotanus en nog een nicht, Jeltje Schotanus. Ook inwonend waren kostganger Lubbertus Mulder (1943-1947), diensbode IJmkje Jager (1947-1952) en kostganger Betsy J.G.M. Pellikan (1947-1955).

Anders Japiks fan’t Wâld schreef in zijn kolomn in de Heerenveense Courant van 11 mei 1983 een aardig stukje: De Schotanussen, minsken út in laach dat oarspronkelik fan’t Skoat kaam, hawwe hiel wat wurk ferset foar in hjoeddeisk ferpleechhûs, dat as tank foar harren warberens de namme “Anna Schotanus” meikrigen hat. 

 

We gaan nog uitzoeken hoe dat precies zit, de relatie tussen “De Schotanussen” en “Anna Schotanus”. Wordt vervolgd.

Later werd een nieuwe "Zonnehof" gebouwd.
Het landhuis Zonnehof aan de Zandweg, de huidig Koningin Julianaweg moest al in 1955 ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 32 wijken.
Op deze kadastrale kaart van ca. 1950 is het tracé van de aan te leggen Rijksweg 32 in grijs ingetekend. Villa "Zonnehof" moest in 1955 wijken voor de aanleg van de weg.

Tijdlijn Zonnehof

1911

Nieuwbouw

Bouw van een landhuis in opdracht van Franciscus Havens Greve te Heerenveen. Architect : C.J. Wierda, Heerenveen.

Het adres was toen “Oranjewoud 249 b”. In 1920 werd het adres “Oranjewoud 121” en in 1993 “Oranjewoud 190”.
Pas in oktober 1948 werd “Zandweg” omgedoopt tot Koningin Julianaweg. Het huisnummer werd 40.

1933

Nieuwe eigenaar

Na het overlijden van dhr. Greve in december 1932 wordt het huis ontruimd door zijn broer en huishoudster. In mei 1933 wordt het pand betrokken door de familie Jan Schotanus.
1955

Sloop

Het pand wordt gesloopt ten behoeve van de aanleg van de Rijksweg 32.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.