Gegevens bouw

  • Gebouwd: 2001

    Opdrachtgever: fam. H. de Roo

    Gebouwd door: Kramers Bouwbedrijf, Ysbrechtum

Nijskjirrich

Op deze locatie heeft vroeger waarschijnlijk een dubbele woning gestaan met de nr’s 7a en 7b die ±1920 zijn afgebroken. In 2001 heeft de Roo op 7a een nieuwe woning laten bouwen.

Heidelaan 7A (gelegen tussen nr. 7, Heida en nr. 9, Mendel/Hofstra) lag ook op grond van wat voorheen toebehoorde aan Heidelaan 7. De eerste eigenaar-bewoner, Henk de Roo, heeft daar een woning laten bouwen. Eigenlijk al voordat de overige bouwkavels waren bebouwd.

 

Tijdlijn

Heidelaan 7a (eerder nr. 20 en 299)
1904 - 1920

Bewoners

In deze periode wonen Geale Sluiter en Nienke Wiebes van der Meulen op Hiedelaan nr. 21.

Zij hadden twee dochters, IJmkje en Aaltje en een zoon, Wiebe.

Wiebe wordt benoemd als onderwijzer aan de Openbare lagere school nr. 2 in Heerenveen. Als zoon van een arbeider betekende dit een enorme vooruitgang.

1920

Verkoop

Op 27 februari worden beide woningen te koop aangeboden.

2001 - 2007

Nieuwbouw

In 2001 wordt het nieuwe huis gebouwd in opdracht van fam. H. de Roo. Zij wonen hier tot 2007.
2007

Nieuwe bewoners

In 2007 kopen Wilco en Sietske Kromkamp de woning op nummer 7a.

Wilko is garagehouder te Oldeberkoop. Zijn slogan” “Ligt u met uw auto overhoop, ga dan naar Wilco in Oldeberkoop!”

 

Foto: Wâldknyn

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.