STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

Wandelen in Oranjewoud

“Alhoewel het Oranjewoud om haar natuurschoon door de prachtige bosschen veel te genieten geeft, moeten de vreemdelingen veel van dat genot missen, omreden bijna alle bossen voor toegang verboden zijn.”

Zo valt te lezen op de voorzijde van de wandelkaart, uitgegeven door “HOTEL=PENSION WEENER”

Men schrijft verder:

“De Hooggeb. Heer C.L.A.J. Graaf van Limburg Stirum heeft echter de bijzondere welwillendheid gehad eenige van zijn mooiste bosschen voor het publiek open te stellen en wel het schitterende TUIMELAARSBOSCH en zijne bezitting PAUWENBURG met doolhof.”

Maar pas op:

“De toegang tot deze bosschen wordt echter ALLEEN verstrekt op wandelkaarten, waartoe de Hooggeb. Graaf uitsluitend ons heeft gemachtigd, om deze aan het publiek uit te reiken.”

En verder:

“Door voormelde welwillendheid zijn wij in staat, het publiek in de gelegenheid te stellen tot prettige wandelingen en rustige verpoozing in genoemde bosschen.

Om de onbekendheid van vele vreemdelingen met de talrijke wegen en langen op te heffen en hen omtrent de verboden lanen volledig in te lichten, hebben wij een uitvoerige platte grond laten bewerken, waarop het publiek zich geheel kan verlaten.

Op deze kaart zijn ALLE aanwezige wegen, lanen, slinger= en voetpaden en alle bosschen aangeduid, zoodat men gerust kan ronddolen zonder te verdwalen.”

Ook Tjaarda heeft tal van fraaie wandelkaarten uitgegeven. Dit is er een van:

Maar misschien is dit wel de mooiste kaart die ooit is gemaakt. De Wandelkaart van HEERENVEEN en ORANJEWOUD. Uitgegeven door de Vereniging tot Bevordering van Vreemdelingenverkeer.