MARIJKE MUOIWEI

BRONGERGEA

STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

MARIJKE MUOIWEI

Van de “Van Limburg Stirumweg” (bij huize Oranjestein) langs Brongerga en Pauwenburg tot de “Bieruma Oostingweg”/”Weversbuurt”.

Besluit naamgeving van 17 maart 1949.

Marijke Muoi

De Friezen noemde Maria Louise van Hessen-Kassel, gemalin van de Stadhouder Jan Willem Friso, ‘Marijke-muoi’. Tot tweemaal toe was zij gouvernante over onze provincie, eerst tijdens de minderjarigheid van haar zoon en later van die van haar kleinzoon.

Ze verbleef zeer veel en zeer gaarne te Oranjewoud, dat in die dagen het middelpunt was van de Friese aristocratie. En Heerenveen deelde mee in die eer.

Na haar dood daalde het aanzien van Oranjewoud.

Marijke Muoi werd geboren op 7 februari 1688 te Kassel en overleed te Leeuwarden op 9 april 1765.

De weg is zonder benaming reeds aangegeven op de kaart van Schotanus/Halma van 1718; op de kaart van Eekhof van 1848 wordt een deel van de weg aangeduid als ‘Brongerga-laan’.

“Een mooie laan te Oranjewoud “De Brongerga”, wier boomen bedreigd worden met de bijl. Misschien dat de actie van natuurschoon bewonderaars dit gevaar nog weet af te wenden. Wij zullen met velen hopen dat het hun gelukt.” Aldus het fotobijschrift bij deze foto van 1930.