STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

DE BLAUWE TENT

Omdat “De Blauwe tent” in Oranejwoud kennelijk maar drie jaar heeft bestaan – tijdens de eerste wereldoorlog – heeft onze speurtocht nog niet zoveel informatie opgeleverd. Maar we zijn in de buurt, de tent heeft gestaan aan de Zandweg (Kon. Julianaweg) naast of in de buurt van “het voetbalveld”. Is er een voetbalclub in Oranjewoud geweest? Er moet vast nog wel een (oud-)Wâldster te vinden zijn die hier iets over kan vertellen.

De bouwaanvraag

De “Beschrijving van een door de Vereeniging de Blauwe Tent, gevestigd te Heerenveen”.

De aanvraag voor het bouwen van een “Houten gebouw hetwelk geplaatst wordt tijdelijk of wel vanaf 15 april tot 15 oktober en dan weder wordt afgebroken en opgeborgen tot het volgende voorjaar”.

“Het doel is hierin aan bezoekers te schenken dranken zondere alcohol”

Ondertekend ‘voor het bestuur’,
door de voorzitter dhr. H.A. de Boer.

Klik op de afbeelding voor de complete, originele “Beschrijving”

Wij vonden deze beide berichten in Delpher