Gegevens bouw

  • Gebouwd: 1928

    Opdrachtgever: J. Schaap

    Gebouwd door: J. Zwaagstra en J. Brandsma

Nijskjirrich

In 1946 betrekken Hendrik en Froukje Koers de woning op nr. 3.
Hendrik is geboren te Oudehorne als zoon van een bouwaannemer, die o.a. de Wijbrandischool te Oudehorne heeft gebouwd. Hendrik huwde met Froukje Hof, geboren te Katlijk/Mildam. Haar ouders hadden een bakkerij.

Uit dit huwelijk zijn twee zonen geboren, te weten: Jan Koers, geboren 1948 en Johan Koers, geboren 1953. De beide broers zijn geboren aan de Heidelaan.

Beide broers zijn vrijgezel gebleven. Jan heeft na de christelijke ULO te Heerenveen een baan bij de Krant in Hoogeveen gevonden. Johan is na de ULO de muziek ingegaan en volgde het conservatorium. Johan woont nog in steeds in het geboortehuis.

Van beide broers is een leuk artikel geschreven. Lees hier het interview met Johan Koers en hier het interview met Jan Koers

Wat hebben de heren Koers te vertellen over de Heidelaan?

Volgens Johan verloopt de hoogte van de laan nogal wat richting noorden. “Er is vanaf de Pr. Bernhardlaan tot aan de laatste woning een hoogteverschil van circa één meter. Met name het eerste deel blijkt nog van oorsprong een zandrug te zijn en voor de bebouwing begroeid met heide, vandaar de naam Heidelaan”. Dus hoe verder de Heidelaan in (dus richting het Meer) hoe lager het oppervlak van de laan.

 

In de winters stonden grote delen van de landerijen rondom de Heidelaan onder water.

Zo het volgende verhaal van Johan:

Het huisje van Bonne van de Bos (mogelijk achter in de Heidelaan) kwam ’s winters zo goed als in het water te liggen. Het water stond aan de drempel van de woning.

In 1963 viel de vorst al snel werd de kinderen in huis de schaatsen onder gebonden en… door de buitendeur op het ijs gezet!

Deze winter groeide uit tot een van de strenge winters van de eeuw. Door het vele landijs – “je kon naar Heerenveen Het Meer en tot ver in De Knipe schaatsen” – en later op sommige plaatsen twee meter sneeuw, leek de omgeving van de Heidelaan wel Siberië.

Bij hoge waterstanden stond dus een deel van de Heidelaan onder water. “Dan kwam de gemeente Heerenveen in actie en bracht enkele ladingen takkenbossen zodat de aanwonenden toch met redelijk droge voeten hun woningen konden bereiken”.

De Heidelaan was onverhard en er ontstonden grote kuilen, deze werden door de gemeente gevuld met puin/grind en dan lag de laan er prima bij. “Maar tijdens de regenperiode werd de laan weer een grote modderbende”.

De Heidewijk

Aan de oostzijde liep parallel aan de Heidelaan één van de veenwijken in de volksmond “de Heidewijk” genoemd. Deze wijk werd o.a. door de tuinder Wouda gebruikt om met pramen de groente naar de veiling te Heerenveen ter brengen. Hendrik Koers heeft tijdens de oorlog en enkele jaren na de oorlog bij deze tuinder gewerkt en voer dus ook met de praam naar Heerenveen. Bij terugkeer voer hij voorbij de tuinderij en meerde af voor huize Koers om het middagmaal te nuttigen.

Eind veertiger jaren ging Hendrik Koers bij bussenbouwer Hainje aan de Leeuwarderstraatweg in Heerenveen werken.

Zou het er toen zo uitgezien hebben? Wij weten het niet. Kunt u ons helpen aan meer informatie en misschien wel foto’s uit die tijd?

Nog een kleine anekdote ten tijde van de oorlog:

Hendrik Koers werkte op de tuinderij van Wouda en hoorde op zeker moment schoten en het fluiten van kogels. Uiteraard schrok hij zich een hoedje. Wat bleek het geval? Enkele Duitse soldaten stonden bij de school ‘voor de aardigheid’ wat te schieten over de landerijen en ook in de richting van de Heidelaan. Gelukkig werd niemand geraakt.

Tijdlijn

1928

Gebouwd: 1928 in opdracht van J. Schaap

Kadastraal Knijpe B 2518

Gebouwd door: J. Zwaagstra en J. Brandsma

In augustus van hetzelfde jaar vraag de heer H. Schaap een vergunning aan voor het bouwen van een berging bij de nieuwe woning. Binnen twee weken (…) is de vergunning verleend.

1946

Familie Koers

In een advertentie is te lezen dat op 18 februari het huis Heidelaan nummer 80 (nu 3) te koop wordt aangeboden. Op 27 februari volgt er een advertentie over een ‘finale veiling’. Wat kan hiervan de reden zijn, en is de veiling doorgegaan?

Hendrik en Froukje huurden de woning vanaf 1946 van een alleenstaande vrouw. Zij werd “Bartsakke” (Akke, dochter van Bart) genoemd en woonde te Mildam. De woning komt te koop via een veiling in 1948 (zie advertentie). De nieuwe eigenaar wordt het huurders echtpaar Hendrik en Froukje Koers.

Op 1 augustus 1948 wordt zoon Jan Tijmen Koers geboren.

1953

1953

Johannes Geert Koers wordt geboren op 5 maart.
1961

Verbouwing

Hendrik Koers vraag op 18 december een bouwvergunning aan voor de verbouw van de woning. Uitbreiding van de kamer en keuken.
1972

 

Op 5 februari overlijd Hendrik Koers op de leeftijd van slechts 54 jaar.

1975

Vernieuwbouwing

Na het overlijden van Hendrik Koers laat zijn weduwe Froukje Hof de woning vernieuwbouwen. Op 6 januari wordt de vergunning daarvoor afgegeven.

Aannemer: M.J. Halman, Brouwerslaan 3, Heerenveen

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.