Gegevens bouw

  • 1972-16-03: Aanvraag bouwvergunning door de heer J. Pasveer, Amelandlaan 8, Heerenveen. Voor het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van een woning aan de Heidelaan 31, Oranjewoud

    Te bouwen door: bouw- en aannemersbedrijf A. Fekken, Scharsterbrug

Nijskjirrich

Tot 1914 hebben op dit adres twee woningen gestaan, nummer 31 en 32 (oud 92 en 93). In 1931 werd de woning op nummer 93 onbewoonbaar verklaard. Maar dat gaf nog wel wat aanleiding tot discussie in de Schoterlandse gemeenteraad. (zie krantenknipsel in de tijdlijn)

In februari 1914 richt timmerman J. Hagens zich tot de gemeente Schoterland met een bouwkundige uitleg: “Daar ik een klein vergis heb gehad met de invulling van de beschrijvingslijst…”. Communicatie met overheden was in tijd iets anders dan tegenwoordig. Lees verder in de tijdlijn.

Tijdlijn

Tijdlijn van de Heidelaan nummer 31
1850 - 1914

Nieuwbouw

1850-1870 De eerste bewoners waren Klaas Wiebes de Boer en zijn echtgenote Rinske Bloemhof. Zij kregen vier zonen, Jacob, Douwe, Jetze en Jacob.

1870-1886  Na het overlijden van Klaas Wiebes de Boer wordt Jetze Klazes de Boer hoofdbewoner. Hij trouwt met Gatske Liemburg. Ze krijgen drie kinderen, Rinske, Klaas en Anne. Zijn moeder, dan weduwe, Rinske Jacobs Bloemhof blijft inwonen.

1886-1914  Antoon Holman met zijn vrouw Johanna Elisabeth Valk en hun zonen Johannes Aloijsius, Philippes Anthonius, Martinus Jozef en  Matheus Geert.

1914

Nieuwbouw

In de periode 1914 – 1947 wonen Barholomeus Witteveen en zijn vrouw Akke Sijtstra op nummer 31. Op 25-09-1914 vragen zij een bouwvergunning aan voor de nieuw te bouwen woning.

Te bouwen door timmerman J. Hagens te Heerenveen.

Bericht van timmerman J. Hagens

Hagens heeft ‘een vergis’ gemaakt en stuurt een brief naar de gemeente Schoterland.

Het antwoord van de gemeente Schoterland.

1931

Wel of niet afgebroken...

In 1931 is er sprake geweest van afbraak van de woning. Dit terwijl de woning nog geen 20 jaar oud is…. In de gemeenteraad zijn de meningen verdeeld of deze woning nu wel of niet moet worden afgebroken, terwijl de woning nog geen 20 jaar oud is. De woning is waarschijnlijk niet afgebroken.

De familie Witteveen die de woning in 1914 heeft laten bouwen blijft er dan ook wonen tot 1947.

1947 - 1955

Bewoners

Volgens het bevolkingsregister is de lijst met bewoners op dit adres:

1947-1955-28-05 Hendrik de With
1949-1949-13-08 Geert de With, zoon,
1955-1955-25-08 wed. Sjoukje de With-Schoppen
1955-1971-16-09 Hilbert ten Hoeve

1972

Vernieuwbouw

Op 16-03-1972 vraagt dhr. J. Pasveer vergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen van de woning.

2019

Nieuwe bewoner

Mw. B. Bouwmeester

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.