STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

BLAU HÛS

Villa Blau Hûs is in 1906 gebouwd in opdracht van levensgenieter Johannes Hendrikus Taconis, tabaksfabrikant van ‘De Rokende Moor’ aan de Gedempte Molenwijk in Heerenveen.

Gegevens bouw

  • 1906

    Bouw van een landhuis in Jugenstil stijl

    Ontwerp: architect Andries van Driesum, Apeldoorn

    Opdracht: Johannes Hendrikus Taconis en zijn tweede vrouw Geertje Propstra

Taconis (Heerenveen, 17 april 1863 – Oranjewoud, 29 oktober 1949) was tabaksfabrikant van ‘De Rokende Moor’ aan de Gedempte Molenwijk in Heerenveen. Later zou de fabriek worden verplaatst naar Leeuwarden. In Heerenveen is er helaas niets meer te vinden wat herinnerd aan ‘De Rokende Moor’.

Taconisbosk

De familie Taconis had bij Nieuweschoot ook landerijen met pachtboerderijen en een bos, het bij het Fryske Gea in beheer zijnde Taconisbosk.

Het bos is bereikbaar via een historisch kerke- en klompenpad. De kerken van Oudeschoot, Nieuweschoot en Rotstergaast waren door dit kerkepad met elkaar verbonden. Een deel van dit pad bestaat nog. Het loopt dwars door het cultuurlandschap met houtwallen langs het Taconisbosk tot aan de Engelenvaart.

Vroeger kon met een pontje worden overgestoken om het te kunnen vervolgen naar Rotstergaast.

Van villa naar verpleeghuis naar kantoor

Als in 1949 de Nederlands Hervormde kerk van Oudeschoot Blau Hûs koopt wordt het verbouwd en uitgebreid met een beddenafdeling tot verpleeghuis Blau Hûs. Directrice wordt Anna Schotanus. Het huidige verpleeghuis ‘Anna Schotanus’ wordt naar haar vernoemd.

Als in 1983 de bewoners te horen krijgen dat de verpleegafdeling wordt afgebroken krijgen ze de mogelijkheid om te verhuizen naar verzorgingshuis Heremastate.

In 1986 wordt het dan gerenoveerde gebouw verkocht aan ingenieursbureau Oranjewoud, die hier voor het snel groeiende bedrijf het hoofdkantoor vestigt.

De huidige eigenaar, Centric Holding B.V., met als directeur Gerard Sandering koopt in 2005 alle aandelen van Oranjewoud beheer B.V.

Op de hoek van de straatweg naar Oudeschoot en de Grindweg lieten Johannes Hendrikus Taconis en zijn tweede vrouw Geertje Propstra in 1906 het huis in de toen heersende mode van de Jugenstil bouwen.

Tijdlijn Blauhûs

1906

Bouw

Bouw van de villa door Johannes Hendrikus Taconis (1863-1949), tabaksfabrikant te Heerenveen (“De Rokende Moor”).

Archtect: Andries van Driesum uit Apeldoorn

1924

Verbouwing

Vergroot met een veranda aan de westzijde.
1949

Nieuwe eigenaar

Verkocht aan de Hervormde Gemeente te Oudeschoot met als bestemming: verpleeghuis voor ouderen.
1986

Nieuwe eigenaar

Aangekocht door Ingenieursbureau Oranjewoud en verbouwd tot kantoren etc.
2005

Nieuwe eigenaar

De huidige eigenaar, Centric Holding B.V., met als directeur Gerard Sandering koopt in 2005 alle aandelen van Oranjewoud beheer B.V.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.