Gegevens bouw

  • Aanvraag bouwvergunning door W. de Vries, Keesstrastraat 10, Heerenveen,  voor het vervangen van een bestaande woning en bouwen van een bungalow op Heidelaan 33, Oranjewoud.

    Kadastraal Knijpe B 3515

    Te bouwen in eigen beheer

Nijskjirrich

Tot ca. 1930 hebben hier twee kleine woningen of een dubbele woning gestaan; in die tijd de nummers 95 en 96. Nummer 95 is 33 geworden. Nummer 96 zou dan 34 moeten zijn geworden maar dit nummer is na de sloop rond 1930 niet meer toegekend.

Herinneringen van oud-bewoner Wessel de Vries

Wessel en Trijntje de Vries woonden sinds 1965 aan de Heidelaan. De woning die daar stond en welke tijdelijk door hen bewoond werd is beetje bij beetje afgebroken in de periode 1966-1967. De Vries (timmerman van beroep) heeft met collega timmerlieden en familie in dezelfde periode een semibungalow gebouwd. Zie de zwart/wit foto (omstreeks oktober 1966) waarop v.l.n.r. de volgende personen zijn te zien: Wessel de Vries, Jacob van der Zee, Arie van Dijk, schoonvader Oosterkamp en Hanske de Veen.

De Vries heeft de bungalow in 2018 verkocht en zijn verhuisd naar een appartement in Heerenveen.

Deze woning is na twee keer verkocht te zijn geweest, uiteindelijk in 2020 geheel afgebroken door de huidige eigenaar. Ondertussen (29-11-2021) is de nieuwe woning bijna gereed.

De Vries vertelde dat het wonen aan de destijds onverharde Heidelaan niet altijd even gemakkelijk was. Met name in de winters met veel sneeuw (zie de foto’s elders op deze pagina en ook in 1966 toen het omringende gebied geheel ondergelopen was.

De heer W. de Vries (nu 83 jaar) is geboren op de Prins Bernhardweg 67, destijds Koningin Julianaweg 120. In dit huis woont nu zijn zoon Henk de Vries met zijn gezin.

Tijdlijn

1850 1920

Bewoners

De eerste bewoners op dit adres in de periode 1850-1882 waren: Okke Gerrits Hoekema, Antje Woudstra, dochters Afke en Trijntje en zoon Gerrit.

Daarna achtereenvolgens:

1882-1900 Idske Bosma, Trijntje Hoekema, dochter Antje en zonen Roel, Okke, Yntze*, Gerrit*, Yntze, Gerrit. Het sterretje achter de naam geeft een groot drama weer. Zoals vaak in die tijd overleden kinderen al op zeer jonge leeftijd. Als er dan weer een kind werd geboren, kreeg die dezelfde naam als het overleden broertje of zusje.

1900-1901   Johannes Comello, Antje Jans Krikke, dochters Froukje, Antje, Martha en zonen Petrus, Willem.

1901-1920   Jitze Sjoukes Dijkstra, Rinske Andries Kortenschijl, dochter Haukje en zoon Andries.

1920 - 1947

Nieuwe bewoners

De volgende 27 jaar wonen Hendrik de With en zijn vrouw Sjoukje Schoppen met hun drie kinderen Jan, Geert en Antje op nr. 33.
1947 - 1965

Bewoners

Volgens de gemeentelijk bewonerskaart:

1947-1948 Hebel Holtrop
1948-1950 wed. Froukje Holtrop- Kramer
1950-1951 Ids Popma
1951-1957 Hendrik Bakker
1957-1952 Jan de Vries
1957-1959 Harmen Douwenga
1959-1965 Tjeerd Schoppen en Jeltje Kort. Op zaterdag 10 augustus 1963 publiceert de Friese Koerier een mooi interview met dhr. en mevrouw Schoppen, die toen hun 60-jarig huwelijk vierden. (lees artikel >)
1965-1965 Hielke Schoppen (22-10-65) naar Kon. Wilhelminiaweg 50
1965-2019†? Wessel de Vries

2021

Sloop en nieuwbouw

In 2021 wordt de oude woning gesloopt en wordt er een nieuwe woning op het perceel gebouwd.

Tijdlijn nr. 34

1850 - 1947

Bewoners uit bevolkingsregisters en woningkaarten

Ondanks dat nummer 34 niet meer bestaat, hierbij de bewoners die op dit adres hebben gewoond

1850-1870 Hendrik Wolters Heida, Afke Jans Veenstra, dochter Korneliske
1870-1876 Haije Himmes Boelens, Aaltje Gerrits Oost, dochter Janke
1876-1877 Lammert Hofmeijer, Afke Nijholt, dochter Johanna
1877-1878 Gooitzen Klazes Noppert, Nankjen Aukes Dijkstra, dochter Anske, zoon Klaas
1878-1879 Pieter Sterk, Henrika Alida Verloop, dochters Cornelia en Maria, zonen Thomas, Markus, Jan Joseph en Jacob Geert
1879-1880 Egbert Amoraal, Antje de Haan, zoon Sjoerd
1880-1893? Akke Larooij-Prinsen
1893-1894 Jelle Dijkstra, Andriesje Mink
1894- 1895 Klaas de Boer, Janke Oosterdijk, zoon Hielke
1895-1898 Zweitze Bosma, Jantje Egberts van der Brug, 2 dochters, Trijntje en Gertje, 2 zonen, Egbert en Roel
1898-1904 Douwe de Boer, Antje de Vries, 1 dochter, Margje, 4 zonen, Wiebe, Dirk, Klaas en Jelle
1904-1909 Wiebe Postumus
1909-1909 Hille Jacobs Bremer, Marijke Kortenschijl, 3 dochters, Maaike, Siebregje en Cornelia, 4 zonen, Ijntze, Jaco, Andries en Gerhard
1909-1910 Jacob Buitenveld
1910-1912 Rein Dijkstra, Jeltje Jonkman
1912-1914 David Bakker, Pietje de Ruiter, 1 dochter, Antje, 3 zonen, Geert, Abraham en Jan
1914-1915 Jitze Veenstra, Aukje Baukes van der Beek, 2 zonen, Gerardus en Gerrit
1915-1915 Arend Douma, Hinke Wieling, 4 dochters, Anke Sjoukje, Afke† en Afke, 2 dochters, Sipkje en Antje, 1 zoon, Jimme
1916-1918 Teake Hoekstra, Annigjen Bos, 4 dochters, Afke, Aaltje, Elisabeth en Pietje, 1 zoon,Tjitte
1919-1936 Jacobje Bergsma
1937-1937 Pieter Rienk Twijnstra
1937-1947 Heinze van der Honing

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.