STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

NOCHT EN WILLE

De toneelvereniging Nocht en Wille werd opgericht in 1932. De eerste voorstelling in januari 1933 is meteen een groot succes.

Het gezelschap had niet alleen in Oranjewoud maar ook ver daarbuiten – en nog steeds – veel succes.

De oprichting in 1932

Op 19 november 1932 kwamen in “Het Badpaviljoen” van Keimpe Dyksma (nu “Hof van de Koning”) een gezelschap mensen samen met het doel een toneelvereniging op te richten. Het waren de heren G. Nijdam, G. Oord, R. Schaafsma, M. Meester en J. Vleeling en de dames G. Halbertsma, H. Westehof-Bosma, M. Beck-de Haan, A. Boerstra, Y Postma en G. Meester.

De toneelvereniging die toen werd opgericht, kreeg de naam “Nocht en Wille”, omdat de bestuurleden er van overtuigt waren, dat de Oranjewoudsters, met de crisisjaren in het vooruitzicht, wel wat vertier konden gebruiken.

Het eerste toneelstuk, dat de nieuwe vereniging voor het voetlicht toverde heette: “En doe’t de krystklok lette”, met daaraan als toegift “Snapt”. Die voorstelling, gegeven op 19 januari 1933 bij Keimpe Dyksma, was meteen een groot succes. Het gezelschap dat niet meer uit Oranjewoud is weg te denken, heeft de jaren daarna niet alleen in Oranjewoud, maar ook ver daarbuiten, een bekende naam opgebouwd.

Zelfs kinderboekenschrijfster Diet Huber die nog een tijd bij het gezelschap heeft gespeeld, raakte tijdens een voorstelling in Tjalleberd haar tekst kwijt. Ze werd hier zo zenuwachtig van, dat ze op het toneel flauw viel. Toen de medewerkers vervolgens snel het doek lieten zakken, gebeurde dit zo haastig, dat de soufleur haast door de zware balk, die onderaan het doek hing, verpletterd werd.

Voor het opstellen van de verslagen van de bijeenkomsten en de jaarverslagen werd de Nederlandse taal gebruikt. Aukje van Eijck, die later met Koos van der Krieke in getrouwd, vond dat dit eigenlijk niet kon. Zij is in 1942 met het gebruik van de Friese taal begonnen, een taal, die later ook door alle andere secretarissen na haar is gebruikt.

Van de mensen die met ‘nocht en wille’ bij “Nocht en Wille” hebben gespeeld, een paar namen:

Dat waren Gerrit van der Berg, die als bestuurder zijn sporen heeft verdiend bij de vereniging. Meine Wagter, Jelke Brouwer, die samen met zijn broer Gerben een drukkerij had aan het begin van de Dracht, Aaltje Meester-van Zwolle, Ynze de Vries, Catrinus Maat en zijn vrouw Gepke Maat-Wagenaar. Johannes Akkerman, Evert Bosma, Geeske Hornstra en ook Clara Molenaar, de vrouw van oud-sc Heerenveen voetballer Klaas Molenaar. Zo zijn er nog velen, te veel om op te noemen.

Nocht en Wille 1940-1946 – Staand: W. Reindersma, Geeske Hornstra, Aukje van Eijck, Aaltje Zwolle, Evert Bosma, Trijntje Wisman, Ynze de Vries, Betje Bakker. Zittend: Johannes Akkerman, Fokje de Boer, Keimpe Dyksma, Marten Meester, Meine Wagter, Wietske Bosma.

Nocht en Wille (jaartal onbekend) – Aaltje Meester, Jan Wisman, Jelke Brouwer, Jisk (Broer) Huizinga, Froukje Woudstra, ? Bosma, Sietse van Stralen, Johannes Akkerman, Gepke Wagenaar, Catharinus Maat, ?, Jacob Dijksma; Zittend: Geeske Hornstra, Marten Meester, Clara Molenaar, Gerrit van den Berg, Meine Wagter.

Nocht en Wille (jaartal onbekend) – Voorste rij: Catharinus Maat, I. de Vries, Clara Molenaar, Sietse van Stralen, Geeske Hornstra , Meine Wagter. Middelste rij: Gerrit van den Berg, Meije Wink, Aaltje Zwolle, Johannes Akkerman, Jelke Brouwer, Gepke Maat-Wagenaar, Jiks (Broer) Huizinga, Froukje Akkerman. Achterste rij: Bloemsma, Marten Meester, ?, Evert Bosma, Lute Weiland.

Nocht en Wille bij het 50-jarig jubileum in 1982 – Voorste rij: Meine Wagter, Marten Meester, Alie Meester, Aaltje Hakze, Yntze de Vries, Geeske Hornstra,  Gerrit van de Berg. Middelste rij: Rita van der Wal, Winnie Zwart, Appie van Kampen, Hieke Walstra, Catrien van Dam, Hillie Mulder, Maartje Bloemhof, Froukje Woudstra, Johannes Wassenaar, Martin Piersma, Johannes Akkerman. Achterste rij: Cathrinus Maat, Henk Elsinga, Arend Pietersma, Piet Boersma.