Gegevens bouw

  • Deze woning is in 1988 gebouwd in opdracht van metselbedrijf Oranjewoud BV.

Nijskjirrich

In 1920 kocht Jan Hofstra de oude woning op nummer 9. Na een aantal verbouwingen, werd  in 1988 de huidige bungalow gebouwd.

Alle bouw- en verbouwactiviteiten op dit adres worden door Jan Hofstra zelf, zijn zoon Wiebe en schoonzoon Eddie Mendel uitgevoerd

Tijdlijn

Heidelaan 9
1860

Bewoners

De eerste bewoners op dit adres waren de weduwe Jeltje Jochems Hoornveld (ze komt van Heidelaan nr. 1) met haar zoon Jochem Luitjens Wouda.
1870

Bewoners

Vanaf 1870 woont zoon Jochem Luitjens Wouda, tuinman en Meintje Jongsma met hun acht kinderen Jeltje, Trijntje, Johanna, Korneliske, Bote, Sijtse, Luitjenen en Gerke op nr. 9. Het gezin verhuist in 1910 naar Heidelaan nummer 17.
1910

Bewoners

In de periode ’10-’20 woonden er twee gezinnen op dit adres: Geale Wouda, tuinman, en Sibbeltje Faber met hun kinderen, de dochters Meintje, Riekje, Jeltje, Grietje, Trijntje en zoon Sietze én Wiebe Wiebenga, arbeider, en Trijntje de Jong met dochters Joukje en Sietske en zonen Bareld, Hendrik en Willem.
1920

Bewoners

Het gezin Hofstra bestaat uit 3 dochters Margje, K… en Gretha en 2 zonen, Wiebe en Harm.

In de periode ’20-’62 staat op dit adres ingeschreven: Jan Hofstra, Hofstra-Bakker, dochters M. van der Meulen–Hofstra, K. Fabriek-Hofstra en G. Aberson-Hofstra en de zonen Wiebe en Harm.

1962

Na het overlijden van Jan – hij werd slechts 63 jaar oud – blijft weduwe Hofstra-Bakker met zoon Wiebe hier wonen.
1965
1969

Bewoners

Wiebe Hofstra bouwt achter op het erf een schuur voor het houden van pluimvee.

1978

In juni 1978 overlijd Wiebe Hofstra zijn vrouw Adéle Hofstra-Schweden na een langdurige ziekte op de leeftijd van slechts 53 jaar.

In september 1978 verhuist Wiebe naar Heidelaan 39.

Hofstra’s Metselbedrijf Oranjewoud verhuist dan naar Katlijk.

Bewoners

Dochter Margje Hofstra en schoonzoon Eddie Mendel betrekken vervolgens de woning op de Heidelaan 9.
1983

1988

Bewoners

E.J. Mendel vraagt vergunning voor het vergroten van een woning van eigenaar Hofstra.
2000

Bewoners

In het mileniumjaar vraag E.J. Mendel – ondertussen als eigenaar – opnieuw een vergunning voor het vergroten van de woning.

Aannemer is Busstra te Luinjeberd voor de prijs van f. 40.000

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.