Gegevens bouw

  • S.A. de Jong te Edens bij Wommels vraagt in december 1962 om vergunning tot ‘het bouwen van een woning met grarage’ op het perceel Prins Bernhardweg 1.

    Architect: R. Veldhuis, Lochem

    Bouwsom: f 40.000,–

Nijskjirrich

“Het te verwerken dakriet moet door impregneren brandvrij worden gemaakt; een schriftelijke verklaring, dat deze bewerking is toegepast, dient te worden overlegd”, aldus de extra vermelding op de bouwvergunning.

Tijdlijn

1963

Nieuwbouw

Dhr. Sipke A. de Jong betrekt op 20-05-1963 de nieuw gebouwde woning.
1995

Nieuwe eigenaar

Geert en Janny Sierdsma, voorheen boerden zij op ‘Klein Meerzicht’

Wanneer Sierdsma in 1996 1200m2 grond wil kopen van de Vitusstichting, toenmalige  eigenaren van Klein Meerzicht, ontstaan moeizame onderhandelingen over de perceelgrens, met als uiteindelijke uitkomst dat de grond rechtstreeks door de Vitusstichting aan Sierdsma geleverd wordt.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.