STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

HOTEL TJAARDA

De komst van de koninklijke familie en de aanleg van lange lanen, singels en tuinen in barokstijl, trok veel dagjesmensen naar het mooie Oranjewoud. In 1834 werd hotel ‘Heidewoud’ door logementhouder en tuinman Johan Meijer gesticht. De familie Tjaarda nam dit hotel in 1877 over.

HEIDEWOUD - TJAARDA

In 1834 werd hotel ‘Heidewoud’ door logementhouder en tuinman Johan Meijer gesticht. De familie Tjaarda nam dit hotel in 1877 over.

Vader Willem en zoon Andreas Tjaarda hebben veel voor de bezoekers van Oranjewoud betekend. Van de speeltuin tegenover het hotel in 1891 tot een houten uitkijktoren of ‘belvédère’ in het Tjaarda’s bos en een doolhof van 8.000 beukenboompjes met een lachkabinet in het midden, om maar een paar dingen te noemen.

Mooie lommerrijke lanen en bezienswaardigheden

Oranjewoud werd door al deze initiatieven steeds aantrekkelijker voor dagjesmensen. Tjaarda zorgde bovendien voor goede public relations, met foto’s, ansichtkaarten en plattegronden, waarop attracties en wandelroutes stonden aangegeven. De heer O.J. Schreur volgde Andreas Tjaarda in 1957 op als uitbater en werd later eigenaar. Deze tijd staat nog steeds bekend om de grote feesten waarbij alles mogelijk was.

Golden Tulip Tjaarda Oranjewoud

Na Schreur zwaaide de heer Oosting de scepter. Aan deze op en top gastheer heeft hotel Tjaarda haar grote naamsbekendheid mede te danken. Nieuwe arrangementen, concepten en faciliteiten werden gerealiseerd.

Onder leiding van dochter Marjan Oosting werd het oude hotel in 1995 afgebroken en vervangen door het huidige complex met twee lange vleugels. Sindsdien behoort het hotel tot de Golden Tulip keten. Het luxueuze hotel met een imposante hal en trap wordt veel gebruikt als decor voor fotoreportages.

Uitbreiding en restyling hotel

Tjitte H.B. de Wolff is sinds 1998 directeur van hotel Tjaarda. Onder zijn leiding is het Wellness & Spa Tjaarda Oranjewoud gerealiseerd. De zalen, het restaurant en het Grand Café zijn uitgebreid en de eerste hotelkamers hebben een facelift gekregen.

Tijdlijn Hotel Tjaarda

1664

Jhr. Gerryt van Sickinghe sticht buitenverblijf in Schoterwoud
1727

Het buitenverblijf geleidelijk tot “uitspanning” omgebouwd en ingericht.
1834

Nieuwbouw Logement Heidewoud

Nieuwbouw in opdracht van dhr. Johann Nicolaas Heinrich Meijer, eerder tuinman op “Oranjewoud”.

In 1840 noemt Eekhof de nieuwe herberg “Heidewoud” van Meijer”

In 1845 bouwt Meijer tegenover Heidewoud een koepel en wordt een vijver gegraven voor goudvissen. Dit wordt later een “oranjerie’ met terras”.

ca. 1850

Johann Nicolaas Heinricht Meijer overlijd. Diens weduwe Antje Roels Bosma, wordt de nieuwe eigenaar.
ca. 1868

Ament nieuwe eigenaar

Mr. C.W. Ament, griffier kantongerecht te Oldeberkoop wordt de nieuwe eigenaar van de uitspanning. De koopprijs bedraagd f 7.878,-

Ament verhuurd Heidewoud aan Herman K. Smit uit Oldeberkoop.

“De Heidebloem” gaat hier met de vergaderingen van start maar na onenigheid met kastelein Smit verplaatst “De Heidebloem” de vergaderingen naar “De Koepel” bij “De Tent”.

In 1872 koopt Smit uitspanning “De Kom” en vestigt zich daar. Tjerk Tj. Joustra wordt de nieuwe huurder (en kastelein) van “Heidewoud” en in 1876 keert “De Heidebloem” terug naar “Heidewoud” om er vervolgens 71 jaar lang te blijven.

1877

Tjaarda neemt Heidewoud over

Jan Tjaarda (Weidum) koopt het logement voor f 11.000 en op 12 mei 1881 volgt Willem Andreas Tjaarda Joustra op als kastelein.
1891

1891

Er wordt begonnen met de eerste aanleg voor een speeltuin wanneer Jan Tjaarda is overleden. Bij testament wordt Andreas Willem Tjaarda eigenaar van het logement; diens vader Willem Andreas houdt het vruchtgebruik.
1905

Bouw nieuwe koepel als verkooppunt voor snoep en limonades.
1907

Aankoop van de “Berg van Brongerga” met perceel bos
1910

Willem Andreas Tjaarda komt te overlijden; zoon (en eigenaar) Andreas Willem volgt hem op als kastelein
1916

Uitbreiding

Een serre bijgebouwd en bij de eetzaal getrokken. De olielampen worden vervangen door gaslampen (“eigen gasvoorziening”).
1917

Bouw Belvèdere

Bouw houten uitzichttoren op de “Berg van Brongerga”. Tevens bij deze Belvèdere een grot met stenen gewelf en een kiosk gebouwd.
1918

In 1918 wordt keuken gemoderniseerd, het cafégedeelte uitgebreid en de veranda tot serre omgebouwd.

In 1921 heft men de boerderij-“poot” van het bedrijf op; de inventaris wordt verkocht

1924

De houten uitkijktoren door betonnen vervangen (20m hoog op “berg” van 10m hoog)
1927

Doolhof

Tegenover het hotel wordt een doolhof aangelegd: 8000 haagbeuken met een lachkabinet op een terrein van 28 are. “Een Doolhof die zijns gelijke in Nederland niet heeft” aldus Elsevier van 21 juni 1951.
1930

Verbouwing en uitbreiding speeltuin

In 1930 vind er een ingrijpende verbouwing plaats (nieuwe keuken en modernisering kamers). In1932 wordt de speeltuin bij het doolhof aangelegd: “oprichting diverse “amusementen” in de speeltuin”.
In 1933 gaat het doolhof open voor het publiek en wordt de voormalige “trochreed” van de boerderij vervangen door een “bal- en concertzaal”.
1946

``De Heideblom`` gaat naar Weener

In 1946, op vergadering van 16 januari, besluit “De Heideblom” in principe “t.z.t. de bijeenkomsten bij hotel “Weener” voort te zetten”. In 1947 op 26 maart is de laatste vergadering bij “Tjaarda” (als nasleep van de uitspraak van het Tribunaal).
1957

O.J. Schreur

O.J. Schreur huurt het hotel met recht van koop.
1969

Nieuwe eigenaar

Schreur maakt gebruik van het recht van koop en wordt de nieuwe eigenaar van Hotel Tjaarda.
1975 - 1977

In 1975 verhuurt H.C.R. “Tjaarda” aan Hildo Boorsma. In1976 gaat de verhuur over in verkoop van de horeca-afdeling en in 1977 wordt ook de speeltuin overgedragen.
1980

Bert Oosting

In 1980 wordt Bert Oosting de nieuwe eigenaar van het gehele complex. Oosting stoot de hotel-functie af.
1994 - 1996

Golden Tulip

In 1994 volgt volledige nieuwbouw tot hotel, café en restaurant en Tjaarda wordt in 1995 opgenomen in de “Golden Tulip” keten.

In 1996 opent Commissaris der Koningin L. Hermans de nieuwe zaak (met maar liefst vier sterren), nu “Tjaarda Oranjewoud BV”.

1922

Parkhotel Tjaarda

Sinds 1 april 2022 is Tjaarda geen onderdeel meer van Golden Tulip. De naam wordt aangepast naar ‘Parkhotel Tjaarda’.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.