Gegevens bouw

  • Gebouwd: 1907

    Bouwvergunning voor een nieuw te bouwen woning aan de Heidelaan 297 of 18

    Waarschijnlijk in opdracht van Hielke Lawant

Nijskjirrich

Het adres Heidelaan 5 Oranjewoud werd in de vijftiger jaren van de vorige eeuw al snel bekend onder de naam ‘Camping Post, Oranjewoud’.

Op de voormalige camping zijn uiteindelijk vijf bouwkavels ontstaan, drie aan de Heidelaan (huisnummers. 3A, 5 en 5A) en 2 op de ‘achterzijde’ van de camping, de huidige Carolinelaan, nummers 13 en 15.

Klik hier voor een luchtfoto uit eind negentiger jaren van de vorig eeuw.

De eerste camping gasten

De camping op de Heidelaan ontstond in de vijftiger jaren bij toeval; door de gastvrijheid van de familie Post.

Dat zat zo:

De heer C. Post, als ‘Gemeente Werker’ in dienst van de gemeente Heerenveen, werd destijds benaderd door dokter Gol, huisarts te Oudeschoot. De heer Gol had namelijk een Engels echtpaar met een ziek kind op consult gehad. Dit Engelse echtpaar verbleef in hun vakantie een tijdje kamperend in Friesland. Dr. Gol vond het niet vertrouwd het zieke kind in een tent te laten verblijven en benaderde hierover dus C. Post. Deze was bereid het kind een tijdje in huis op te nemen. In die tijd konden de ouders zolang wel met de tent op het graslandje achter huis staan. Zo gezegd zo gedaan, de heer Post nam meteen de zeis ter hand en maaide een stukje vrij voor de tent.

De eerste campinggasten waren dus Engelsen; dus een “camping” met internationaal allure.

(opgetekend uit de mond van Folkert Post)

Camping Post ca. 1996. Er was ruim plaats voor royale stacaravans.
'Camping life' in de negentiger jaren

Tijdlijn

1907

Nieuwbouw HUIZINGE MET SCHUUR EN STAL

Bouwvergunning voor een nieuw te bouwen woning aan de Heidelaan 297 of 18

De opdrachtgever was waarschijnlijk Hielke Lawant, gezien de advertentie die 37 jaar later verschijnt.


1948

Aankoop C. Post

C. Post is de hoogste bieder op de veiling. Hij krijgt bouwvergunning “voor de verbouw naar meerdere woonruimtes”. Gebouwd door fa. G. Brouwer, Straatweg 177 te Oranjewoud.

Camping Post ontstaat… Voor zover wij kunnen nagaan is deze foto gemaakt vlak na de verbouwing.

In dit jaar overlijd echter Post’s vrouw Gatske Heida, nog maar 38 jaar oud.

1961

Opnieuw verbouw

Opnieuw een bouwvergunning, dit keer “voor uitbreiding en verbouw van een woning” in opdracht van C. Post.

Gebouwd door: G. Brouwer, Kon. Julianaweg 68 te Oranjewoud (ondertussen zijn de straatnamen ook gewijzigd…)

Camping Post loopt ondertussen goed. Post heeft een aantal wat we nu noemen ‘Chalets” op de camping laten bouwen.

Een aantal van deze woningen worden als noodwoningen bewoond.

1962

Camping Post breidt uit...

De camping neemt serieuze vormen aan. In 1962 krijgt Post bouwvergunning voor bouw van een toiletvoorziening i.v.m. camping

Gebouwd door: G. Brouwer, Kon. Julianaweg 68 te Oranjewoud.

1966

Aardolie en de Heidelaan

In de 70er jaren werd Noord-Nederland overspoeld met Franse gastarbeiders die werden ingezet om de aardoliepijpleiding van Zuid-Laren naar Hindeloopen aan te leggen.

Een aantal Franse gezinnen werd op camping Post gastvrij onthaald. Er verscheen een heel leuk artikel in de krant. “Onze mannen komen al zo vaak in de krant, dat willen wij nu ook wel eens”.

1975

Opnieuw toiletvoorziening

In 1975 wordt er – opnieuw door de fa. G. Brouwer – een toiletgebouw gebouwd op de camping.

2002

Sloop en nieuwbouw

Camping Post wordt in 2001 opnieuw ingericht met verschillende bouwkavels.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.