Gegevens bouw

  • In 1996 wordt de bouwvergunning verleent aan dhr.  A. Hoekstra, Leeuwarderstraatweg 86, Heerenveen voor het oprichten van een Zweedse woning met garage aan de Heidelaan 25, Oranjewoud.

    Kadastraal Knijpe E 521.

    Te bouwen door Zweeds Home Nederland, Ter Idzard

Nijskjirrich

Hier heeft eerder een woning gestaan maar in het oud-gemeentearchief hebben we geen informatie kunnen vinden over vorige woningen.

19-10-2021 Interview met de heer Arie Hoekstra en zijn vrouw Jannie de Vries.

Arie is zoon van garagehouder Hoekstra, geboren in Heerenveen en Jannie is dochter van huisschilder Roelof de Vries vroeger woonachtig in  Oranjewoud aan de Lollius Ademalaan nr. 5. Jannie woonde hier tot haar negende waarna de familie naar Heerenveen verhuisde.

Tot 1996 woonden ze in Heerenveen aan de Leeuwarderstraatweg. Op zoek naar een bouwlocatie kochten ze in 1996 van hun buurman, de heer Wiberdink, het bouwterrein aan de Heidelaan 25 waarop nu hun fraaie Zweedse woning staat.

Voor het verkrijgen van de bouwvergunning heeft de heer Hoekstra een wel zeer bijzonder actie moeten ondernemen. Tot dat moment werden er geen bouwvergunningen afgegeven voor nieuwbouw aan de Heidelaan maar door veranderende omstandigheden, ontwikkeling van Skoatterwâld, gingen de meningen hierover toch wat schuiven.

Bij een verzoek aan de gemeente om nu toch toestemming te verlenen kreeg de Hoekstra het bijzonder advies: “Vraag alle bewoners aan de Heidelaan om een handtekening om toestemming voor nieuwbouw op nummer 25”. Alle toenmalige bewoners tekenden voor geen bezwaar. Met deze lijst en een aanvraag bouwvergunning werd dan ook per omgaande door de gemeente een bouwvergunning afgegeven.

De bouw is in eigen beheer uitgevoerd.

Tijdlijn

1952

Bijzonder ingezonden bericht

Op 4 juni 1952 verschijnt een bijzonder bericht in de krant:


Uit het artikel blijkt dat de oorspronkelijke woning in het bezit was van ‘Maatschappelijk Hulpbetoon’ en dat er in elk geval ‘een bewoonster’ woonde…

Afbraak van de oude woning

De oude woning op deze kavel was eigendom van “Maatschappelijk Hulpbetoon”. In 1952 stort de woning deels in en wordt ‘afbraak te koop’ aangeboden.

Kunt u meer vertellen over de oorspronkelijk woning op deze plek? Neem contact met ons op!

1996

Nieuwbouw

Dhr. A. Hoekstra laat op deze locatie een Zweedse woning bouwen.
2000

Situatie Heidelaan 25

Bewoners

Melding van de bouw van een tuinhuisje/berging door A. Hoekstra, Heidelaan 25, Oranjewoud

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.