Gegevens bouw

  • Deze fraaie bungalow is in 1960-61 gebouwd in opdracht van de fam. Staal.

    Aannemer: Busstra, Luinjeberd

Nijskjirrich

Op dit adres heeft van 1850 tot 1960 altijd een lid van familie Amieraal gewoond, hoewel zowel in het bevolkingsregister als de stukken die wij tegenkwamen de naam ook geschreven wordt als ‘Amiraal’, ‘Amieraal’ ‘Admiraal’ en ‘Amoraal’. (zie tijdlijn)

Familie Staal

De familie Staal uit Jubbega-Schurega kochten in 1960 de oude woning. Dhr. Staal was politie-agent in Jubbega.

Dhr. Staal vraagt op 11 augustus 1960 een bouwvergunning aan voor een te bouwen woning aan de Heidelaan 29, Oranjewoud. Kadastraal Knijpe B 1591.

Helaas is er geen afbeelding bekend van het oude huis.

Sipke Staal werd geboren op 1 september 1902 in Warnswerd als zoon van Pieter Staal en IJmkje Louwsma. Hij is getrouwd op 12 juni 1930 in Warnswerd met Grietje Bakker en is overleden op 15 juni 1979, zijn vrouw op 5 maart 1984.

Dochter Dieuwke Staal is op de Heidelaan 29 blijven wonen.

Tijdlijn

Tijdlijn van de Heidelaan nummer 29
1850

De eerste bewoners op (toen nog) nummer 90 waren Sjoerd Amoraal en zijn vrouw Wiebigje Franks Koopmans en de kinderen Elske, Egbert en Tjitze.
1897

Vervolgens gaat zoon Tjitze Amoraal, gehuwd met Harmke Jager in het huis wonen. Zij krijgen een zoon, Anne Tjitze.

Onduidelijkheid over de naam. We komen in adverenties van Heidelaan 90 (de oude nummering) verschillende schrijfwijzen van de achtenaam tegen…

1949

Op zondagavond 25 april 1949 vond er een tragisch ongeval plaats op de Burgemeester Falkanaweg waarbij de toen negentienjarige Tjepke Amieraal kwam te overlijden.

1959

In de periode 1950-1960 werd in de Heidelaan waterleiding aangelegd. Dat dit niet zonder slag of stoot ging bewijst de briefwisseling tussen mevrouw Admiraal en Gemeentewerken…

1961

Afbraak en nieuwe woning

Sipke Staal en Grietje Staal-Bakker kopen het perceel met de oude woning en krijgen op 10-07-1961 bouwvergunning voor het bouwen van de woning zoals die vandaag de dag nog wordt bewoond.

Volgens onze gegevens verkreeg Anne Amieraal al eerder een sloopvergunning (en, zoals op meer percelen op de Heidelaan, een vergoeding voor  ‘krotopruiming’)

1963

Aanvraag bouwvergunning voor het bouwen van een bergplaats aan de Heidelaan 29.
1979

Op 16 juni overlijd Sipke Staal.

1984

Op 5 maart 1984 overlijd mw. Grietje Staal-Bakker. Dochter Dieuwke Staal blijft op nr. 29 wonen.
1999

Verbouwing

Aanvraag bouwvergunning door Joke (Dieuwke) Staal voor het vergroten van een woning aan de Heidelaan 29, Oranjewoud.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.