STICHTING ORANJEWOUD HISTORIE

PLAATSELIJK BELANG ORANJEWOUD

Op 12 december 1930 houdt IJsclub Oranjewoud haar jaarlijkse vergadering in Hotel Weener. Na afloop ontstaat er een discussie waarin wordt aangedrongen te komen tot de oprichting van een vereniging van Plaatselijk Belang.

Oprichting

In het verslag van die vergadering staat onder andere:

ORANJEWOUD – 12 December hield de IJsclub Oranjewoud haar jaarlijksche vergadering, waarvan na afloop door de Voorzitter (de heer Waterlander) op aandrang van eenige ingezetenen van Oranjewoud de mogelijkheid besproken werd tot oprichting eener vereeniging van plaatselijk belang te komen.

Nadat enkele aanwezigen zich gunstig over de oprichting hadden uitgelaten, werd in beginsel overgegaan tot het oprichten dezer vereniging, waarbij zich voorloopig al verscheiden ingezetenen als lid opgaven. Het bestuur der IJsclub zou de voorloopige regeling op zich nemen.

Den 22ste December werd een vergadering bijeen geroepen ten doel hebbende, definitieve oprichting eener vereeniging plaatselijk belang. Deze vergadering werd met een gepast woord door den voorzitter, den heer Waterlander, geopend.

Aanwezig waren 34 leden.

Plaatselijk Belang Oranjewoud heeft anno 2020 nog steeds als doel: ‘het behartigen van de belangen van de ingezetenen van Oranjewoud en omgeving, waarbij zij zich neutraal en zonder enige vorm van discriminatie opstelt’ (citaat Statuten).

Website: www.oranjewoud-dorp.nl/

Tijdlijn Plaatselijk Belang Oranjewoud

1930

Oprichtingsvergadering

Op 12 december 1930 bestluit men tijdens de vergadering van IJsclub Oranjewoud tot de oprichting van de vereniging voor Plaatselijk Belang.

Wordt vervolgt!