Gegevens bouw

  • Willem J. Zanstra en partner Nel Verbaan hebben de oude woning op deze plaats in 1993 gekocht van wed. mevrouw Hepkema-Brouwer van voorheen Prins Bernhardweg 27.

    Na een grondige vernieuwbouw, waarbij vooral veel oude elementen van het interieur behouden zijn, en de woonruimte aanzienlijk is vergroot, zijn ze hier in 1997 gaan wonen.

Nijskjirrich

Willem Zanstra is gepensioneerd ambtenaar van gemeente Heerenveen. In de negentiger jaren van de vorige eeuw werkte hij o.a. voor het werklozen project ‘Stichting Samen Werk’ In deze functie heeft hij mede aan de basis gestaan van de maquette van Heerenveen rond 1830, die in het Heerenveens Museum is te bewonderen.

Aan de vele fraaie 'ouderwetse' details in de nieuwbouw vind je de liefde voor historie van Zanstra terug.

Metamorfose

In 1993 kopen Willem J. Zanstra en partner Nel Verbaan de woning van wed. mevrouw Hepkema-Brouwer van voorheen Prins Bernhardweg 27

Na een grondige vernieuwbouw, waarbij vooral veel oude elementen van het interieur behouden zijn, en uitbreiding groter dan het oorspronkelijke woonoppervlak zijn ze hier in 1997 gaan wonen.

Willem Zanstra was er als de kippen bij toen bij de sloop van Tjaarda een grote partij hout vrij kwam. Van het oude 'Tjaardahout' is een groot deel van de woning gebouwd.

Tijdlijn

. . .

Bewoners

De eerste bekende bewoner op dit adres is Albertus de Jong. Hij verhuist naar de Van Eijcklaan 34.
1938

Bewoners

De oorspronkelijke woning was een ‘arbeiderswoning’ van boer Hepkema, die boerde aan de Prins Bernhardweg 27. Vandaar ook dat in de eerste jaren verschillende arbeiders van Hepkema achtereenvolgens onderdak vonden aan de Heidelaan nr. 2.

Achtereenvolgens woonden hier: Uilke Hospes (’38-’45), Pieter Huitema (’42-’45), Johannes Vervat (slechts een maand in ’45), Jacob Stoker (’47-’50) en Jelle G. Brouwer (’50-’52).

1952

Bewoners

In 1952 komt Lammert Meester bij boer Hepkema te werken. Hij blijft hier met zijn gezin veruit het langst wonen.

In 1977 vierde het echtpaar Meester hun 55-jarige trouwdag!

1993

Verkoop en nieuwe bewoners

Willem J. Zanstra en zijn partner Nel Verbaan kopen de arbeiderswoning van wed. mevrouw Hepkema-Brouwer van voorheen Prins Bernhardweg 27.

Tips of meer informatie?

Graag! Uw bijdrage is zeer welkom. Neem contact met ons op.